Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ỦY BAN KIỂM TRA

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Khá Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Chủ nhiệm UBKT
2 Huỳnh Công Ba Đảng ủy viên Phó CN UBKT
3 Nguyễn Kỷ Trung Đảng ủy viên Ủy viên
4 Phạm Chung Thủy Phó BTCB Phòng TCHC Ủy viên
5 Lữ Thành Trung Đảng viên Ủy viên

Số lượt truy cập