Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Văn bản Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020
Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 29 Juillet 2016 02:44

Ngày 13/12/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD