Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Văn bản Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Quy định đánh giá học sinh tiểu học PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 10 Août 2016 07:32

Ngày 28/08/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Xem chi tiết tại đây.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD