Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Tin tức-Sự kiện 9 nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017
9 nhiệm vụ của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 PDF Print E-mail
Friday, 09 September 2016 09:13

(TG) - Trước thềm năm học mới 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra phương hướng cho từng cấp học đồng thời nêu rõ 9 nhiệm vụ của ngành trong năm học này. Trong đó có những nhiệm vụ đáng chú ý như xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam, xây dựng Luật Nhà giáo.

1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai rà soát, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu xã hội. 

Cụ thể, trong năm học 2016 - 2017 Bộ tập trung thực hiện xây dựng nguyên tắc, tiêu chí quy hoạch để các địa phương thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục các cấp phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương. 

Với giáo dục đại học, Bộ sẽ tiến hành kiểm định chất lượng để xếp hạng, phân tầng các cơ sở giáo dục đại học để sắp xếp lại mạng lưới. Trong đó, ngành giáo dục ưu tiên quy hoạch trước mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bô quản lý giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học tới.

Theo đó, trong năm học 2016 – 2017, Bộ sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn cán bộ quản lý giáo dục.

Sau khi có chuẩn, ngành tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tạo sự công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng giữa nhà giáo trong và ngoài công lập.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đồi ngũ, Bộ cũng đặt vấn đề rà soát những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, tiến tới triển khai nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà giáo. 

3. Đẩy mạnh phân luồng và hướng nghiệp

Công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh đã được Bộ đưa ra là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiều năm học nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Trong năm học 2016-2017, hai giải pháp mới với hai mô hình thí điểm được lãnh đạo Bộ đưa ra.

Thứ nhất thí điểm hình thành trường trung cấp vừa tổ chức học văn hóa và học kỹ năng nghề trên địa bàn cấp huyện.

Thứ hai thí điểm triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa về cơ phương.

Bên cạnh đó, các chương trình cũ như mô hình kết hợp giữa trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cấp hai văn bằng cho người học; hợp tác, liên kết giữa trường phổ thông và trường chuyên nghiệp trên địa bàn để đào tạo và công nhận kỹ năng nghề cho học sinh… cũng sẽ được đánh giá và tiếp tục.

 

Xem chi tiết tại Nguồn thông tin: http://www.tuyengiao.vn/Home/giaoduc/90407/9-nhiem-vu-cua-nganh-giao-duc-trong-nam-hoc-2016-2017

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD