Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Văn bản Văn bản hợp nhất ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
Văn bản hợp nhất ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học PDF Print E-mail
Monday, 03 October 2016 02:26

Ngày 28/09/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Xem chi tiết tại đây.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD