Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
NGÔ SỸ TRÁNG PDF Print E-mail
Monday, 03 October 2016 03:25

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:            Ngô Sỹ Tráng

Ngày sinh:            29-8-1981

Quê quán:            Nghệ An

Học vị:                 Thạc sĩ

Chức danh:          Giảng viên

Đơn vị công tác:    Khoa Lịch sử

Địa chỉ liên lạc  :   105/1 Tam Đa, P. Long Trường, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

1. Ngô Sỹ Tráng (2005), Bước đầu tìm hiểu về vua Thành Thái (1889 - 1907), Khóa luận tốt nghiệp Đại học,Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

2. Ngô Sỹ Tráng (2007),Việt Nam gia nhập ASEAN – Một sự kiện quan trọng trong lịch sử hiện đại của khu vực Đông Nam Á”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ASEAN - 40 năm: thành tựu và triển vọng”, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị - Viện Nghiên cứu Xã hội - ĐH KHXH & NV-ĐHSP - ĐH Mở - ĐH HUFLIT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8-2007.

3. Ngô Sỹ Tráng, Nguyễn Cảnh Huệ (2007), “Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản từ đầu thập niên 90 đến nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Việt Nam – Nhật Bản mối quan hệ trong xu thế hội nhập mới”, Trường ĐHKHXH & NV Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10-2007.

4. Ngô Sỹ Tráng (2007), “Những quan điểm về giáo dục của Đông Kinh Nghĩa thục và ý nghĩa của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “100 năm giáo dục Việt Nam sau Đông Kinh Nghĩa thục (1907 – 2007), Trường ĐHKHXH & NV Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12-2007.

5. Ngô Sỹ Tráng (2009), “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề đoàn kết dân tộc”, Kỷ yếu tọa đàm "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

6. Ngô Sỹ Tráng (2014), “Đóng góp của Phan Văn Trường trong phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1923)”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Số 60 (94), tháng 7-2014.

7. Ngô Sỹ Tráng (2016), “Những đóng góp của Trần Chánh Chiếu trong phong trào Duy Tân ở Nam Kì đầu thế kỉ XX”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Số 08 (86), tháng 8-2016.

8. Ngô Sỹ Tráng (2011), Hoạt động của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912-1925), Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Ngô Sỹ Tráng (2013), Hoạt động của một số tổ chức người Việt Nam yêu nước ở Pháp (1912 – 1929), Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

9. Ngô Sỹ Tráng (2015), Phong trào Duy tân ở Nam Kỳ trong những năm đầu thế kỉ XX, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học