280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
HỌC BỔNG CỦA AEON 1% CLUB NĂM 2016 PDF. In Email
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 10:47

Theo thỏa thuận giữa Trường Đại học Sư phạm TPHCM và Quỹ AEON 1%- Nhật Bản, hằng năm Quỹ AEON 1% trao 30 suất học bổng (trị giá 290USD/ 1 suất) cho sinh viên trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong năm học 2016-2017, Quỹ AEON 1% tiếp tục trao 30 suất học bổng dành cho sinh viên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập. Phòng Hợp tác Quốc tế chuyển đến các đơn vị thông báo về chương trình học bổng nêu trên:

1. Số lượng – Trị giá học bổng

- Số lượng học bổng: 30 suất, trong đó:

  • Rà soát và lựa chọn lại 15 sinh viên Khóa K39 đã nhận học bổng AEON trong năm học 2015-2016.
  • Tuyển chọn mới 15 sinh viên Khóa K40.

Lưu ý: Đảm bảo tỉ lệ sinh viên được nhận học bổng AEON như sau:

- 15 sinh viên Khoa Tiếng Nhật (Bao gồm Khóa K39 và Khóa K40).

- 15 sinh viên các Khoa còn lại (Bao gồm Khóa K39 và Khóa K40).

- Trị giá học bổng: 290 USD /suất học bổng.

2. Đối tượng- Tiêu chuẩn- Hồ sơ dự tuyển

a) Đối tượng- Tiêu chuẩn

* Đối với sinh viên K39

Đối với những sinh viên Khóa K39 đã nhận học bổng năm học 2015-2016, nếu không vi phạm nội quy của nhà trường và không vi phạm những quy định trong Điều 7 của thỏa ước hợp tác sẽ được chọn để tiếp tục nhận học bổng trong năm học này.

  • Không vi phạm trật tự công cộng, đạo đức và chuẩn mực xã hội.
  • Không xét chương trình học bổng khác trong thời gian nhận học bổng AEON
  • Học tập tại nước ngoài hơn 3 tháng trong thời gian nhận học bổng
  • Kết quả học tập chuyên ngành bị giảm sút trong quá trình học tập
  • Không đáp ứng được các điều kiện và mục đích của học bổng.

* Đối với sinh viên K40

- Xếp loại học lực năm học 2015- 2016 đạt loại Khá trở lên.

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập.

- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn- Hội, các phong trào hoạt động xã hội.

b) Hồ sơ dự tuyển

- Bảng điểm năm học 2015-2016

- Đơn xin học bổng theo mẫu

- Các chứng chỉ, chứng nhận tham gia các hoạt động Đoàn- Hội và phong trào hoạt động xã hội (nếu có)

- Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị học sinh- sinh viên trước ngày 10/10/2015. Danh sách tổng hợp sinh viên nhận học bổng  gửi về phòng Hợp tác Quốc tế trước ngày 15/10/2015. Dự kiến buổi Lễ kí kế thoả thuận và Lễ trao học bổng được tổ chức trong tháng 11/2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng Hợp tác Quốc tế theo số điện thoại 38391080 (gặp Chuyên viên Trần Mỹ Hải Lộc Hải Lộc).

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu