280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 10/2016 - Số 10(88)/2016 - KHGD PDF. In Email
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 13:52

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category    


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes
10(88)

Khoa học Giáo        dục  

Education Science
22 200 10/2016 Đang phát hành / Publised


 

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Ngô Minh Oanh

Giáo dục truyền thống và đạo lí dân tộc cho học sinh thông qua các môn khoa học xã hội – nhân văn ở trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Educating the national tradition and morality for high school students through social sciences and humanities subject in Ho Chi Minh City
5-13
2

Lê Thị Thu Liễu,

Nguyễn Kim Dung

Phân tích mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn kiểm định đối với các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Analyzing the suitability of accreditation standards of high schools in Ho Chi Minh City
14-22
3

Trần Thị Thu Mai,

Nguyễn Ngọc Duy,

Bùi Thị Hân

Kĩ năng thiết lập quan hệ với giáo viên và học sinh trong quá trình thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The competence of students of Ho Chi Minh City University of Education in establishing relationships with teachers and students during their practicum
23-32
4

Nguyễn Thị Như Hồng

Biểu hiện của khả năng thích ứng nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm Trường Đại học Quy Nhơn trong thực tập sư phạm (Xem toàn văn)

Manifestations of the occupational adaptation ability of Quy Nhon University’s Education students during pedagogical practice
33-43
5

Dương Hữu Tòng,

Trần Trí Tâm

Tổ chức cho học sinh lớp 12 tiếp cận bài toán phỏng thực tiễn về ứng dụng tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay (Xem toàn văn)

Helping students in class 12 to approach imitatively real problems of applying integrals in calculating the volume of the block of revolution
44-59
6 Trịnh Duy Trọng

Tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường phổ thông (Xem toàn văn)

Algebraic calculations in teaching functions at high schools
60-68
7

Nguyễn Thị Gấm,

Nguyễn Văn Khánh,

Lê Vũ Kiều Hoa

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm thực hành chủ yếu cho sinh viên chuyên sâu thể dục, Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some measures to enhance the primary pedagogical practice competences for students majoring in physical education, Faculty of Physical Education, Ho Chi Minh City University of Education
69-76
8

Lê Việt Đức,

Phan Thị Mỹ Hoa

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ ngoại khóa tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some measures to enhance the quality of teaching basketball as an extracurricular activity in high schools in Ho Chi Minh City
77-82
9 Lê Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Hiên

Vấn đề giảng dạy các môn thể thao tự chọn trong các trường trung học phổ thông ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The issues of optional teaching methods in high school of Go Vap district, Ho Chi Minh City
83-87
10

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản tự sự trong chương trình Ngữ văn theo mô hình phát triển năng lực (Xem toàn văn)

A suggestion on the structure of narrative text reading comprehension competency in a competency-based language arts and Literature curriculum
88-100
11

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu (Xem toàn văn)

Using supplementary texts in teaching reading comprehension
101-106
12 Claude Comiti, Lê Thị Hoài Châu

Những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả

(Xem toàn văn)

Conditions for a successful international cooperation
107-116
13 Trịnh Văn Biều, Trần Thị Ngọc Hà

Đổi mới giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học để phát triển năng lực, phẩm chất người học (Xem toàn văn)

Innovating education and organizing teaching activities to develop the capacity and quality of the learner
117-124
14 Tưởng Phi Ngọ, Nhữ Thị Phương Lan

Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình (Xem toàn văn)

Some tips in helping students to self-study history via visual channels
125-133
15

Đào Thị Mộng Ngọc

Đề xuất của giáo viên và học sinh ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho việc biên soạn sách giáo khoa Lịch sử sau năm 2015 (Xem toàn văn)

Some suggestions from high school teachers and students in Ho Chi Minh City for the compilation of History textbooks after 2015
134-140
16 Trần Nguyễn Nguyên Hân

Xu hướng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trên thế giới (Xem toàn văn)

The global trend of language development for preschoolers
141-151
17 Lê Văn Dũng

Đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lí về những phẩm chất tâm lí của tổ trưởng chuyên môn ở một số trường tiểu học tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Xem toàn văn)

Evaluation by teachers and educational managers on heads of professional groups at some of primary schools in My Tho City, Tien Giang province
152-160
18 Nguyễn Minh Giang

Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of sex education in primary schools in Ho Chi Minh City
161-168
19 Nguyễn Thu Hương

Từ cách tiếp cận mục tiêu đến cách tiếp cận năng lực trong thiết kế dạy học tập đọc Tiếng Việt 3 (Xem toàn văn)

From targeted approach to competency - based approach in designing the teaching of Vietnamese reading to 3rd graders
169-181
20 Nguyễn Thị Diễm My

Thực trạng hành vi nói dối của học sinh một số trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh xét theo chuẩn mực xã hội         (Xem toàn văn)

The reality of lying among students in some junior high schools in Ho Chi Minh City from a social norms perspective
182-187
21

Đào Thị Duy Duyên, Lê Minh Huân

Kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên chính quy ngoài sư phạm ở một số khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The problem-solving skill in graduation practicum of mainstream non-pedagogical students in some departments of Ho Chi Minh City University of Education
188-194
22

Dư Ngọc Ngân

“Logic - ngữ nghĩa từ hư tiếng Việt” (Nguyễn Đức Dân) (Xem toàn văn) 195-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu