Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức lớp Quản lý giáo dục và Giáo dục học năm 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 03:00

Thông báo lớp Quản lí giáo dục: tại đây

Thông báo lớp Giáo dục học: tại đây

Phụ lục lớp: Quản lí Giáo dục ; Giáo dục học

Học viên có thể tải file đăng kí tại đây: Quản lí giáo dục ; Giáo dục học