Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ DELF-DALF Kết quả Kết quả Delf/Dalf tháng 11 năm 2016
Kết quả Delf/Dalf tháng 11 năm 2016 PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 18:54

Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi Delf tháng 11 năm 2016 (tham khảo file đính kèm).

Hiện chưa có Giấy chứng nhận thi đậu (Attestation) - Văn phòng Khoa sẽ thông báo ngày phát Giấy chứng nhận trên trang web http://khoaphap.hcmup.edu.vn. Thí sinh vui lòng không liên lạc qua điện thoại để hỏi thông tin về kết quả thi.

Trân trọng./.

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản