280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 12/2016 - Số 12(90)/2016 - KHTN&CN PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 12 2016 08:46

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes
12(90)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
20 200 12/2016 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1

Phan Thi Ngoc Loan, Tran Phi Hung, Hoang Van Hung

Laser-intensity dependence of high-order harmonic from excited hydrogen molecular ion

Sự phụ thuộc của tín hiệu sóng điều hòa bậc cao của ion phân tử hydro bị kích thích vào cường độ laser
5-13
2

Hoàng Văn Hưng

Ảnh hưởng động lực học phân cực lõi lên xác suất ion hóa của phân tử co bằng phương pháp ab initio

The effect of dynamic core polarization on ionization probability of CO molecule by ab initio method
14-21
3

Nguyễn Thị Hồng Lanh, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho ion  hai chiều

The FK operator method for solving the Schrödinger equation of two-dimensional molecular ion
22-30
4

Nguyễn Duy Sang

Tính toán các thông số động học từ phổ nhiệt huỳnh quang của mẫu bột ớt chiếu xạ

Calculation of kinetic parameters from thermoluminescence glow curves of irradiated chili powder samples
31-38
5

Cao Hồ Thanh Xuân, Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Năng lượng trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường đều có cường độ bất kì

Ground state energy of a hydrogen atom in a uniform magnetic field with arbitrary strength
39-51
6

Lê Đức Giang, Lê Thị Thủy

Chiết xuất alginate từ rong nâu (Sargassum policystum) bằng một số phương pháp khác nhau

Extraction of alginate from brown seaweeds (Sargassum polycystum) by different methods
52-59
7 Duong Quoc Hoan, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Hien

Preparing and evaluating the antioxidant of an acid derivative from a monocarbonyl curcumin analog of cyclopentanone

Tổng hợp và khảo sát khả năng chống oxi hóa của một dẫn xuất axit của hợp chất monocacbonyl tương tự curcumin từ xiclopentanon
60-65
8 Bui Xuan Vuong

Synthesis and 1H NMR characterization of novel Ru(II) complex

Tổng hợp và đặc trưng bằng phổ 1H NMR phức chất mới của Ru(II)
66-74
9

Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh

Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-x NixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa

Effect ratio of Ni (II) doping on the properties of LaFe1-xNixxO3 nanomaterial synthesized by coprecipitation
75-82
10 Nguyễn Bình, Phan Thị Hoàng Oanh

Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 từ tro trấu

Synthesis of mesoporous SBA-15 from rice husk ash
83-90
11

Nguyễn Thị Tường Vy, Đinh Văn Dũng

Nghiên cứu chỉ tiêu sinh lí máu của hai tổ hợp lợn lai (Landrace × Móng Cái) × Duroc và (Landrace × Móng Cái) × (Piétrain × Duroc) nuôi ở trang trại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

The blood physiology of crossbred pig (Landrace × Mong Cai) × Duroc and (Landrace × Mong Cai) × (Pietrain x Duroc) in Phong Dien district, Thua Thien - Hue province
91-100
12 Trần Thị Phương Dung, Trần Bích Trầm

Khảo sát sự tác động của ion chì (Pb2+) lên sự phát triển tim và xương sống của ấu trùng cá Sóc – Oryzias Curvinotus giai đoạn 1- 10 ngày tuổi

Investigating the influences of lead ion (Pb2+) on the development of heart and vertebrae of the larvae of Oryzias Curvinotus during the post hatching period from day 1 to day 10
101-111
13 Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Mai Hữu Phương

Khả năng bắt gốc tự do DPPH và năng lực khử của Nam sâm bò ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

DPPH free radical scavenging and reducing power properties of Boerhavia diffusa in Can Gio, Ho Chi Minh City
112-122
14 Vũ Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Thị Thúy Hằng, Tăng Minh Trí

Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch trùn chỉ Tubificidae

Studying the process of culturing and harvesting Tubificidae worm
123-132
15 Nguyen Thanh Son

Time series discord discovery based on R*-tree

Khám phá bất thường trên chuỗi thời gian dựa vào R*-tree
133-144
16 Lưu Hồng Phong, Phạm Hoàng Quân, Lê Minh Triết

Chỉnh hóa bài toán nhiệt ngược với hệ số phụ thuộc thời gian trong tọa độ cầu

Regularizing the Backward Heat Problem with time-dependent diffusivity in the spherical coordinates
145-161
17 Cao Trần Tứ Hải, Dương Minh Thành

Phân loại các siêu đại số Lie toàn phương giải được 8 chiều với phần chẵn bất khả phân 6 chiều

A classification of solvable eight-dimensional quadratic lie superalgebras and the six-dimensional indecomposable even part
162-174
18

Lương Văn Việt

Nghiên cứu ảnh hưởng của El Nino và biến đổi khí hậu đến yêu cầu tưới cho lúa vụ hè thu trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long

The effect of El Nino and climate change on irrigation requirement in Lower Mekong Delta
175-184
19 Nguyễn Thị Oanh, Phan Liêu, Trương Văn Tuấn

Xác định quỹ đất ngập nước vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Establishing Wetland pool in the Northeast area of Hoc Mon district, Ho Chi Minh City
185-194
20 PV

Tin hoạt động khoa học và công nghệ

Information on activities of science and technology
194-200
21

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2016 - Chuyên đề Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2016 - Special Issue: Natural Sciences and Technology

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu