Quy chế tuyển sinh 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 2 2017 09:55

Vào ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Quý vị Phụ huynh và các em học sinh xem nội dung quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây

 

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 08 38300440, 08 38352020-142, 141 - Email: tuyensinh@hcmup.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh