Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 648 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Sáu 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 01/2017 - Tập 14, Số 1/2017 - KHGD
Tháng 01/2017 - Tập 14, Số 1/2017 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category    


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 14,

Số 1(2017)


Khoa học Giáo        dục  

Education Science
18 200 1/2017 Đang phát hành / Publised


Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Lê Đức Long, Phan Văn Huy

Educational Programming Language và đổi mới dạy học lập trình ở trường phổ thông (Xem toàn văn)

Educational Programming Laguage and Renewal to teach programming technique in K-12 schools

5-15
2 Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên (Xem toàn văn)

Applying “flipped classroom” model in teaching “Digital” to improve students’ capacity of creative thinking

16-28
3 Lê Thái Bảo Thiên Trung

Dạy học Toán bằng tranh luận khoa học (Xem toàn văn)

Teaching mathematics through scientific debate

29-39
4 Đỗ Xuân Hội

Chủ đề Tiếp cận theo Năng lực Triển khai trong một số sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên ở Pháp (Xem toàn văn)

Phần hai: Khảo sát cấu trúc của sách giáo khoa theo các tiêu chí của Tiếp cận theo Năng lực

Theme of competency based approach developed in some science textbooks in France

Second part: In search of a structure for school textbooks ensuring competency based approach criteria

40-54
5

Lê Hải Mỹ Ngân, Trương Hồng Ngọc,

Phan Minh Tiến

Ứng dụng cảm biến chuyển động Go!Motion  vào dạy học chương “các định luật bảo toàn” – Vật lí 10 (Xem toàn văn)

Applying motion sensor Go!Motion
in teaching “conservation laws” chapter of 10th grade Physics

55-69
6 Trần Thị Hương

Phát triển đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Developing the academic advising team at Ho Chi Minh City University of Education

70-78
7 Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng kĩ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The reality of students’ adaptability to working environment during their internship in Ho Chi Minh City

79-93
8 Nguyễn Thị Tứ

Nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên một số khoa tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Students’ perception of the importance of pedagogical professional training in Ho Chi Minh City University of Education

94-100
9 Bành Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Lợi

Chiến lược tự phát triển của giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông  trong việc đạt chuẩn năng lực tiếng Anh (Xem toàn văn)

High school efl teachers’ self-directed strategies in response to the standards-based proficiency level

101-110
10 Trần Quốc Tuấn

Tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ lên lớp môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Teaching history in groups during class time in high school

111-118
11 Tống Thanh Bình

Giáo dục ở tỉnh Sơn La thời Pháp thuộc (1895 – 1945) (Xem toàn văn)

Son La education in the French colonial period (1895 – 1945)

119-128
12 Đỗ Thị Nga

Tìm hiểu việc hình thành kĩ năng đọc - viết thông qua dạy học Tự nhiên - Xã hội cho học sinh tiểu học (Xem toàn văn)

Examining the formation of reading - writing skills for primary school pupils through teaching Natural - Social Science

129-138
13 Nguyễn Thị Hằng Nga

Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

(Xem toàn văn)

The reality of using play to develop the spatial ability of 5-to-6-year-old kindergarteners

139-149
14

Huỳnh Trung Phong, Lê Việt Đức,

Nguyễn Võ Thuận Thành

Xác định các bài tập chuyên môn trong giảng dạy môn Chạy cự li trung bình cho nam sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Determining specialized exercises in teaching middle distance running for male students of Physical Education, Ho Chi Minh City University of Education

150-155
15 Hoàng Thị Tuyết

Đi tìm mô hình đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới (Xem toàn văn)

Looking for a model of student learning assessment in the new competency-based curriculum for general education

156-168
16 Phạm Huỳnh Phú Quý

Sử dụng phương pháp kể chuyện trong việc giảng dạy từ vựng ở các lớp học phổ thông (Xem toàn văn)

The use of the story-telling technique in teaching vocabulary in high school classrooms

169-178
17 Nguyễn Văn Hạnh

Học tập trải nghiệm: Một lí thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực (Xem toàn văn)

Experiential learning: A learning theory playing the key role  in competency-based training

179-187
18 Huỳnh Văn Thái, Lê Thị Kim Anh

Mối quan hệ giữa hoạt động giảng dạy, động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên (Xem toàn văn)

The relationship between teaching activities, learning motivation of students and academic results of students

188-200
19

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2016 - Chuyên đề Khoa học Giáo dục (Xem toàn văn)

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2016 - Special Issue: Education Science