Đề án tuyển sinh 2017

PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 16:25

Cập nhật: đề án xét tuyển bổ sung Tuyển sinh hệ đại học chính qui năm 2017 của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật: trong đề án tuyển sinh đã bổ sung thêm thông tin tuyển sinh của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Quý vị phụ huynh cùng các em học sinh xem nội dung chi tiết đề án Tuyển sinh hệ đại học năm 2017 của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại đây

 

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 08 38300440, 08 38352020-142, 141 - Email: tuyensinh@hcmup.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh