280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo về việc Sinh viên thuộc diện chính sách bổ sung sổ hộ nghèo và cận nghèo năm 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 09:01

Để tiếp tục được hưởng chế độ chính sách theo quy định, sinh viên phải bổ sung sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo về phòng CTCT&HSSV từ ngày 21.02 đến hết ngày 10.3.2017.

Nếu sinh viên không thực hiện, thì Nhà trường sẽ không giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Xem danh sách


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu