280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Trang Chủ Công đoàn
Các công đoàn bộ phận đóng góp vào quỹ Tấm lòng vàng PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 07:32
STT ĐƠN VỊ Số Tiền Ủng Hộ Ngày Ký Tên
1 CĐ Khoa Toán Tin
2 CĐ Khoa CN Thông Tin 1,000,000
3 CĐ Khoa Vật Lý 2,000,000
4 CĐ Khoa Hóa 3,221,500
5 CĐ Khoa Sinh 1,214,000
6 CĐ Khoa Ngữ Văn 2,200,000
7 CĐ Khoa Lịch Sử 2,196,000
8 CĐ Khoa Địa Lý 1,800,000
9 CĐ Khoa Tiếng Anh 2,200,000
10 CĐ Khoa Tiếng Pháp 1,710,000
11 CĐ Khoa Tiếng Nga 1,140,000
12 CĐ Khoa Tiếng Trung 1,493,000
13 CĐ Khoa GD Chính Trị 2,035,000
14 CĐ Khoa TL học 1,470,000
15 CĐ Khoa KHGD 2,030,000
16 CĐ Khoa GD Thể Chất 3,100,000
17 CĐ Khoa GD Tiểu Học 3,800,000
18 CĐ Khoa GD Mầm Non 6,960,000
19 CĐ Khoa GD Đặc Biệt 1,609,000
20 CĐ Khoa GD Quốc Phòng 1,600,000
21 CĐ Tổ GD Nữ Công 3,170,000
22 CĐ Khoa tiếng Hàn 300,000
23 CĐ Khoa Tiếng Nhật
24 CĐ Phòng TC Hành Chánh 6,927,000
25 CĐ Phòng Đào Tạo 2,108,000
26 CĐ Phòng KH Tài Chính 4,138,000
27 CĐ Phòng QTTB - Y Tế 2,114,000
28 CĐ Ký Túc Xá 991,000
29 CĐ P.CTCT-HSSV 1,671,000
30 CĐ Phòng Sau Đại Học 2,756,000
31 CĐ P.KHCN&MT-TCKH 1,384,000
32 CĐ Thư Viện 3,600,000
33 CĐ P.Công Nghệ Thông Tin 500,000
34 CĐ P.Hợp Tác Quốc Tế 740,000
35 CĐ Nhà Xuất Bản 1,850,000
36 CĐ Trường THTH 2,730,000
37 CĐ Viện NCGD 2,245,000
38 CĐ Phòng TTĐT 455,000
39 CĐ Trung Tâm Tin Học 400,000
40 CĐ Trung Tâm Ngoại Ngữ 1,420,000
41 CĐ Phòng KT&ĐBCL 1,400,000
42 CĐ TTPTKNSP 1,000,000
84,677,500
 


Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao giờ

Trang thông tin Phổ biến Giáo dục pháp luật


bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu