Giới thiệu về ngành Sư phạm Lịch sử

PDF. In Email
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 16:39

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ; có kiến thức toàn diện và hệ thống về khoa học Lịch sử; có khả năng đổi mới và sáng tạo để giảng dạy kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu của xã hội.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

-   Làm công tác giáo dục và giảng dạy Lịch sử tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp.

-   Làm công tác trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội có yêu cầu sử dụng kiến thức chuyên môn về lịch sử.

GIỚI THIỆU KHOA – NGÀNH

·     Các ngành đào tạo

-        Đào tạo đại học: Cử nhân Sư phạm Lịch sử Cử nhân Quốc tế học

-        Về công tác đào tạo Sau Đại học: Khoa Lịch sử hiện có 2 mã ngành đào tạo Thạc sĩ là Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Thế giới, một mã ngành đào tạo Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam.

·     Đội ngũ giảng viên

Về đội ngũ giảng viên, hiện nay, Khoa có 21 cán bộ, viên chức (19 giảng viên, 1 trợ lý tổ chức,1 thư kí giáo vụ). Trong số 19 giảng viên có 10 tiến sĩ, 09 thạc sĩ.

·     Thành tích

Đào tạo hệ chính quy là nhiệm vụ trọng tâm của Khoa. Sau hơn 30 năm chuyên đào tạo cử nhân sư phạm ngành Lịch sử, để đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như sự phát triển của Trường và Khoa, từ năm học 2006-2007, Khoa mở thêm ngành đào tạo mới là Quốc tế học (Cử nhân ngoài sư phạm). Hiện nay, Khoa có hơn gần 800 sinh viên hệ chính quy và là một trong những khoa có số sinh viên đông nhất của Trường. Các khóa sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp ra trường đều đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

-     Địa chỉ: Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh – 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

-     Email:

-     SĐT:  08. 38352020 (123, 124)

-     Website: http://khoalichsu.hcmup.edu.vn/

 

Thông tin liên hệ

Mã trường: SPS

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmue.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

028 3835 2020 - 141

Lượng truy cập

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh