280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 02/2017 - Tập 14, Số 2/2017 - KHXH&NV PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 09:29

Mô tả chung/General Description


Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes


2(2017)

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

19 200 2/2017 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Contens


No.
Tên tác giả

Author
Tên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Thức Thành Tín

Bản chất tâm lí của thời gian và sự linh hoạt của thời gian (Xem toàn văn)

The psychological nature of time and temporal flexibility

5-12
2 Lê Kính Thắng

Phạm trù nội động/ngoại động  và cấu trúc Đề-Thuyết trong tiếng Việt (Xem toàn văn)

(In)transitivity and topic-comment structure in Vietnamese

13-19
3 Lê Thị Minh Hằng

Về ý nghĩa liên kết của “còn” (Xem toàn văn)

On meaning of cohesion of “còn”

20-29
4 Lê Thị Như Quỳnh

Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình (Xem toàn văn)

Some characteristics of television program introduction

30-39
5 Đỗ Nguyên Quỳnh Chi

Liên kết nội dung trong thơ Xuân Diệu (Xem toàn văn)

Content cohesion in Xuan Dieu’s poems

40-51
6 Nguyễn Công Lý

Diệu Nhân ni sư: Hành trạng và sự chứng ngộ tư tưởng Phật - Thiền (Xem toàn văn)

Diệu Nhân Bhikkhuni: Deeds and the Realizations of Thoughts of Buddhism - Zen

52-62
7 Phạm Ngọc Lan

Tự do giữa kiếp lưu đày: về tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh (Xem toàn văn)

Freedom in exile: On Bao Ninh's novel The sorrow of war

63-77
8 Võ Thị Thanh Tùng

Bước đầu tìm hiểu đời sống tâm linh  trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

An initial study of the spiritual life in Southern travel story in the first half of the twentieth century

78-88
9 Hoàng Thị Hường

Đóng góp của Phan Khôi trong việc phổ biến và phát triển chữ Quốc ngữ trên báo chí Sài Gòn những năm 1928-1933 (Xem toàn văn)

Phan Khoi’s contribution to the popularization and development of the Vietnamese alphabet in Saigon press from 1928 to 1933

89-96
10 Đoàn Thị Huệ

Tiểu thuyết lịch sử từ góc nhìn phương pháp sáng tác (Xem toàn văn)

Historical novel from a composing method perspective

97-106
11 Nguyễn Thị Thu Tâm

Nghệ thuật trang trí bao lam tại chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The art of fresco in doors at Giac Vien Pagoda in Ho Chi Minh City

107-113
12 Phạm Xuân Hậu

Xác lập hệ thống chỉ báo, tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá tiềm năng du lịch nông thôn (Áp dụng cho nông thôn Việt Nam) (Xem toàn văn)

Establishing the system of criteria and standards to assess the rural tourism potential (Apply to Vietnamese rural areas)

114-127
13

Đào Ngọc Cảnh,

Nguyễn Kim Hồng

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển - đảo thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Xem toàn văn)

The reality of and solution to sea-island tourism development in Ha Tien town, Kien Giang province

128-139
14 Trương Văn Tuấn

Quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục phổ thông ở quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) sau 10 năm thành lập (Xem toàn văn)

The relationship between population development and general education development in Binh Tan district (Ho Chi Minh City) after 10 years of establishment

140-148
15 Lê Mỹ Dung

Thực trạng và giải pháp sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015 (Xem toàn văn)

The reality of and solution to safe vegetables production in Hanoi from 2008 to 2015

149-157
16 Nguyễn Kiều Tiên

Thực trạng xây dựng văn hóa gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Xem toàn văn)

The reality of building family culture in Ho Chi Minh City

158-170
17 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế (Xem toàn văn)

Solutions to human resources development in Vietnam in the intergration age

171-178
18 Nguyễn Thị Thu Thoa

Vấn đề chuyển dịch sở hữu ruộng đất tác động tới kinh tế hộ gia đình và dịch chuyển lao động ở đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An) (Xem toàn văn)

The issue of shifting land ownership affecting the household economy and labour movement in the Mekong Delta (Case study of Long An province)

179-188
19

Huỳnh Phẩm Dũng Phát,

Phạm Đỗ Văn Trung,

Nguyễn Ngọc Hoàng Vân

Tình hình dân nhập cư của Thành phố Hồ Chí Minh thời kì 1999 – 2009 (Xem toàn văn)

The immigration situation in Ho Chi Minh City from 1999 to 2009

189-187
20 PV

Bản tin khoa học công nghệ (Xem toàn văn)

Information on activities of science and technology

198-200

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu