280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Công đoàn
BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 14:07

Để công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm học, Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2015 - 2016 tại Hội nghị CCVC Trường. Chủ động cùng với chính quyền triển khai Nghị quyết Hội nghị CCVC trong năm học.

Cùng với chính quyền, Công đoàn Trường phát động các phong trào lớn trong năm học 2015 - 2016 như: phụ nữ hai giỏi: “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà”; Dạy tốt, học tốt và tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm; Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”;… các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã có nhiều chuyển biến tích cực đến đội ngũ đoàn viên Công đoàn về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và nghề nghiệp của mình.

Đồng chí Huỳnh Công Ba - Chủ tịch CĐ Trường khai mạc Hội nghị

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, Công đoàn Trường đã phối hợp với chính quyền cụ thể hóa các phong trào thi đua, phù hợp với chức năng của tổ chức Công đoàn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Các phong trào thi đua, khen thưởng đều gắn bó với các cuộc vận động của ngành, của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận để lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Bản chấm điểm thi đua Công đoàn bộ phận trong năm học 2015 - 2016 phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng Công đoàn bộ phận và gửi về các đơn vị ngay từ đầu năm học để chủ động cho công tác thi đua của mỗi Công đoàn bộ phận.

Công đoàn Trường ban hành biểu mẫu để các Công đoàn bộ phận đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu thi đua “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc tiêu biểu” hoặc “Công đoàn bộ phận vững mạnh” trong năm học 2015 - 2016 và gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 30/9/2015. Công đoàn bộ phận nào không đăng kí thi đua sẽ không được bình xét các danh hiệu thi đua vào cuối năm học. Kết quả là có 100% Công đoàn bộ phận gửi đăng kí thi đua về Văn phòng Công đoàn Trường theo đúng hạn quy định.

Đồng chí Tống Xuân Tám- UVTV CĐ Trường , Trưởng ban TĐKT báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016

Cuối năm học 2015 - 2016, các Công đoàn bộ phận tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn, bình bầu các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Công đoàn Trường, tự chấm điểm vào Bảng chấm điểm thi đua Công đoàn bộ phận và kèm theo Bản thuyết minh chi tiết gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 10/6/2016. Ban Thi đua chấm điểm từng Công đoàn bộ phận, lập bảng tổng kết điểm nêu rõ lí do tăng hoặc giảm điểm so với Bản tự chấm điểm của các Công đoàn bộ phận, trình Ban Thường vụ xin ý kiến trước khi trình ra cuộc họp toàn thể Ban Chấp hành Công đoàn Trường để công nhận kết quả thi đua năm học. Nhờ quy trình này, công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn Trường đang ngày càng đi vào chiều sâu, các tiêu chí đánh giá được lượng hóa, mang tính khách quan hơn, tạo được sự đồng thuận cao của các Công đoàn bộ phận.

Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 để động viên, khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu của Công đoàn cấp trên và Công đoàn Trường. Việc tổ chức phát động và tổng kết các phong trào thi đua khen thưởng của Công đoàn Trường ngày càng đi vào nề nếp. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo mọi điều kiện, thời gian và kinh phí cho các hoạt động của Công đoàn Trường và được sự đồng thuận cao, sự tham gia nhiệt tình của các Công đoàn bộ phận.

Nét mới trong công tác thi đua năm học 2015 - 2016 đó là họp bình xét thi đua của Liên đoàn Lao động TP.HCM theo cụm. Ngày 09 tháng 8 năm 2016, tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM diễn ra Hội nghị Khối thi đua số 1 bình xét thi đua năm học 2015 - 2016. Đến tham dự Hội nghị có đại diện của Liên đoàn Lao động TP.HCM, đại diện 4 CĐCS trong Khối thi đua số 1 gồm: CĐCS Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (Cụm trưởng); CĐCS Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; CĐCS Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM; CĐCS Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục TP.HCM.

Hội nghị đã nghe Cụm trưởng thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn của Khối; Dự thảo Báo cáo tổng hợp những nội dung đổi mới, sáng tạo của các CĐCS thành viên trong Khối năm học 2015 - 2016. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn của Khối trong năm học 2015 - 2016, các thành viên tham dự Hội nghị thảo luận, thống nhất ý kiến với Báo cáo của Khối trưởng. Hội nghị cho rằng phương thức xét thi đua năm nay có nhiều đổi mới, tăng tính ưu việt, gần gũi, dễ trao đổi hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch CĐ Trường công bố các quyết định khen thưởng

Hội nghị thống nhất thành tích, điểm chấm và điểm thưởng của các CĐCS. Bỏ phiếu kín bình xét 4 CĐCS được đề nghị đạt danh hiệu “CĐCS vững mạnh” và 2 trong 4 CĐCS gồm Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được đề nghị đạt danh hiệu “CĐCS vững mạnh xuất sắc nhất”.

Bắt đầu từ năm học 2014 - 2015, theo Quyết định của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và một số Công đoàn Trường Cao đẳng, Trường Đại học khác không còn trực thuộc toàn diện của Công đoàn Giáo dục Việt Nam mà trực thuộc toàn diện của Liên đoàn Lao động TP.HCM. Chính vì thế, các danh hiệu thi đua khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đối với Công đoàn Trường có sự thay đổi, không còn các danh hiệu thi đua khen thưởng toàn diện về các mặt, chỉ có Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen chuyên đề thi đua “Dạy tốt - Học tốt” cho tập thể Công đoàn Trường và từ 2 - 3 cá nhân tùy theo số lượng phân bổ chỉ tiêu mỗi năm.

Công đoàn Trường nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động tặng

Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-LĐLĐ ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM, trên khen dưới thưởng, tổng số Bằng khen dành cho các Công đoàn bộ phận không được vượt quá 30% tổng số Công đoàn bộ phận. Năm học 2015 - 2015, Công đoàn Trường có tất cả 40 Công đoàn bộ phận, Công đoàn Trường đề xuất Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Bằng khen cho 12 Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công đoàn năm học 2015 - 2016. Tổng số đoàn viên công đoàn được đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM không được vượt quá 2% của tổng số đoàn viên Công đoàn. Năm học 2015 - 2016, Công đoàn Trường có tất cả 883 đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Trường đề xuất Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Bằng khen cho 17 đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công đoàn năm học 2015 - 2016. Như vậy, so với các năm học trước, số lượng Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.HCM cho tập thể và cá nhân tăng hơn rất nhiều. Trước đây, mỗi năm theo phân bổ chỉ tiêu, Công đoàn Trường chỉ được tặng tối đa 4 Bằng khen cho các tập thể và 3 Bằng khen cho cá nhân.

Năm học 2015 - 2016, Công đoàn Trường vinh dự được nhận Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2015 - 2016”. Có 1 đoàn viên Công đoàn được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016. Có 12 Công đoàn bộ phận và 16 đoàn viên Công đoàn được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và 3 đoàn viên Công đoàn được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015 - 2016. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM “Đã có thành tích tham gia Hội thi ẩm thực Nối vòng tay lớn cấp Thành phố năm 2016 đạt giải 3”. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Liên hoan tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ IV” đạt giải đồng về đơn ca và giải đồng về múa.

Năm học 2015 - 2016 có 31/40 (đạt 77,5%) Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh tiêu biểu” và có 9/40 (đạt 22,5%) Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh”, không có CĐBP nào đạt khá hoặc trung bình. Có 102/883 (đạt 11,55%) đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”. Có 21 cán bộ Công đoàn được bình chọn danh hiệu “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”. Có đạt danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi” và có đạt danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi xuất sắc”.

Các đoàn viên Công đoàn được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.HCM được Công đoàn Trường đề nghị Hiệu trưởng xem xét nâng bậc lương trước thời hạn như các hình thức khen thưởng của chính quyền để động viên, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển chung của Nhà trường.

Nhìn chung, trong năm học 2015 - 2016, phong trào thi đua của Công đoàn Trường đã đảm bảo được nguyên tắc: “Công bằng, sâu sát, khách quan, thiết thực” góp phần giúp đoàn viên Công đoàn nâng cao hiệu quả công việc được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

 

Những hình ảnh các của buổi Hội nghị

 

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu