280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Khoa Tâm lí học tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học PDF. In Email
Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 10:43

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Khoa Tâm lí học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.

Bảy đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được chọn báo cáo tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề về kĩ năng sống, kĩ năng học tập cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; những biến đổi về đời sống tâm lí của học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông… là những vấn đề thời sự trong đời sống học đường, giúp ích cho sinh viên của Khoa chủ động tiếp cận và giải quyết các tình huống sư phạm.

Khoa đã chủ động đầu tư, hướng cho sinh viên năm thứ 2 và 3 tập dượt nghiên cứu khoa học cũng như những kĩ năng làm việc theo nhóm.

Hội nghị sẽ chọn những đề tài có chất lượng khoa học gửi đi dự thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Quốc gia năm 2017.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu