French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Tin tức-Sự kiện Dự thảo chương trình GDPT tổng thể có tính khả thi cao
Dự thảo chương trình GDPT tổng thể có tính khả thi cao PDF. In Email
Chủ nhật, 16 Tháng 4 2017 08:21
GD&TĐ - GS TS Phạm Hồng Quang - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên - chia sẻ những nhận định, góp ý để hoàn thiện dự thảo chương trình GDPT tổng thể.

Những ưu điểm của dự thảo

Đã dựa trên các căn cứ khoa học giáo dục hiện đại. Đặc biệt là các quan điểm của Piagie - Nhà Tâm lí học Thụy Sĩ - về lí thuyết kiến tạo đã được thẩm thấu khá rõ vào bản chương trình tổng thể; cùng với lí thuyết xã hội của Vygoxki, các quan điểm về thuyết kiến tạo xã hội cũng được phản ánh trong toàn bộ các quan điểm, nội dung cốt lõi và mục tiêu của chương trình. Đây là các quan điểm khoa học đã được giáo dục Mỹ tiếp nhận và được coi là cốt lõi của lí thuyết giáo dục của Mỹ.

Phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam. Chương trình đã có sự kế thừa từ các chương trình hiện có; những nội dung thể hiện trong mục tiêu, quan điểm và cách tiếp cận đã được tổng kết từ thực tiễn giáo dục đất nước, đã có bước chuyển tiếp khoa học nhất định.

Không tạo ra sự thay đổi quá đột ngột mà có kế thừa, ví dụ từ 3 cặp phẩm chất từ những bản dự thảo trước đã xây dựng thành 4 cặp phẩm chất gồm 8 phẩm chất chủ yếu. Các lĩnh vực giáo dục cơ bản cũng đã được bổ sung.

Phù hợp với xu hướng đổi mới của thế giới về giáo dục phổ thông. Có thể nhận định các vấn đề cơ bản của bản Dự thảo lần này đã có sự tương đương với nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Có tính khả thi cao. Bản chương trình khung đã thỏa mãn 2 điều kiện là phù hợp với năng lực giáo viên và phù hợp với điều kiện hiện có về cơ sở vật chất.

Mặc dù còn phải thể hiện ở chương trình môn học nhưng do đã xác định rõ các mục tiêu, quan điểm và vấn đề lõi nên bước chuyển từ chương trình tổng thể sang chương trình môn học và hoạt động của giáo viên là có tính khả thi cao.

Có sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Đây là điểm rất mới của bản dự thảo, đã tạo cơ hội cho mọi thành phần khác tham gia vào các khâu của chương trình.

Mặc dù giáo dục nhà trường là định hướng chủ yếu nhưng trong thiết kế các phạm vi môi trường của các hoạt động trong chương trình đã tạo độ “mở” rất cao; đã thực sự góp phần triển khai chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng.

Một số góp ý thêm

Do bậc học nền tảng trung học bắt buộc đến lớp 9, nên các nước coi trọng các lĩnh vực giáo dục với triết lí cân bằng giữa các lĩnh vực. Ở một số nước, họ coi trọng lĩnh vực giáo dục môi trường. Nên khi thiết kế các chương trình môn học cụ thể, các chuyên gia thuộc các lĩnh vực gần: Hóa – Sinh - Địa lí…cần quan tâm.

Cũng trong các chương trình môn học, phải thiết kế theo các xu hướng giảm lí thuyết, coi trọng các hoạt động của người học và việc tạo ra môi trường học trong trường và ngoài trường học rất quan trọng đối với chương trình giáo dục.

GS.TS Phạm Hồng Quang - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên

Xem chi tiết tại Nguồn thông tin: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/du-thao-chuong-trinh-gdpt-tong-the-co-tinh-kha-thi-cao-3162004-v.html

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD