Khoa Địa Lý
  

webmail

Lượt truy cập

Liên kết website

Học tập trực tuyến

nghiencuukhoahoc

album_hinh

Trang Chủ Thông tin đào tạo CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊA LÍ DU LỊCH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊA LÍ DU LỊCH PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 11:30

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Địa lí học (Chương trình đào tạo Địa lí du lịch)

Mã ngành: 52 31 05 01

Hệ đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số  672 /QĐ-BGDĐT, ngày  07  tháng 3 năm  2017   của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Sư phạm TPHCM đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy ngành Địa lí học trình độ đại học


 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

I.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Địa lí có kiến thức chuyên sâu về Địa lí du lịch; có trình độ cao về lí luận và thực tiễn, tính chuyên nghiệp và hiệu quả; năng động và sáng tạo; có khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thực tiễn trong nước và quốc tế.

I.2. Mục tiêu cụ thể

I.2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức

-     Có phẩm chất cơ bản của người lao động xã hội chủ nghĩa; thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

-     Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần phục vụ cộng đồng; có ý thức tổ chức kỉ luật cao; có tác phong chuyên nghiệp; có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

I.2.2. Về năng lực chuyên môn

-     Hiểu biết và nhận thức được các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc.

-     Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ sở của ngành gồm: Cơ sở địa lí tự nhiên, cơ sở địa lí kinh tế - xã hội, bản đồ, công nghệ GIS. Trên cơ sở đó người học được trang bị kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong lĩnh vực phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

-     Người học có kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, dân tộc, nghệ thuật, quản trị, kinh tế… phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

-     Người học có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất của chuyên ngành cũng như về tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệp vụ kinh doanh và quản lí khách sạn, marketing, quản lí lữ hành, hướng dẫn du lịch…

I.2.3. Về năng lực phát triển nghề nghiệp

-     Người học có khả năng vận dụng những kiến thức về địa lí học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động du lịch.

-     Người học có khả năng tự thiết kế và triển khai, quản trị được chương trình, nội dung trong hoạt động hướng dẫn tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí.

-     Người học có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng cộng tác, kĩ năng xử lí tình huống, kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể…

-     Người học có khả năng khai thác và sử dụng một số phương tiện kĩ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ du lịch.

I.2.4. Về năng lực ngoại ngữ

-     Đạt được trình độ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

I.2.5 Vị trí việc làm

-       Hướng dẫn viên du lịch, chuyên gia thiết kế chương trình du lịch, điều hành tour, tổ chức sự kiện và các hoạt động du lịch,…

-       Chuyên viên của các cơ quan quản lí nhà nước về hoạt động du lịch;

-       Giảng dạy du lịch tại các tổ chức và cơ sở đào tạo nhân lực về du lịch;

-       Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu du lịch, các tổ chức và cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, viện Địa lí, viện khoa học xã hội và nhân văn.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Khối lượng kiến thức tối thiểu cho toàn khoá học là 125 tín chỉ bao gồm học phần bắt buộc, học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. THANG ĐIỂM

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

 

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình gồm 125 tín chỉ (tối thiểu)/132 tín chỉ (mở rộng phần tự chọn), chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Các khối kiến thức

Tổng số

Bắt buộc

Tự chọn

Bắt buộc

VII.1

Kiến thức đại cương

20

20

0

VII.2

Khối kiến thức cơ sở ngành

44

44

0

VII.3

Khối kiến thức ngành

55

47

8

VII.4

Khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề tốt nghiệp

6

6

Tổng số

125

117

8

VII.1. Khối kiến thức đại cương (20 tín chỉ)

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Tâm lí học đại cương

2

5

Pháp luật đại cương

2

6

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

7

Xã hội học đại cương

2

8

Môi trường và Phát triển

2

9

Giáo dục thể chất

*

10

Giáo dục quốc phòng

*

VII.2. Khối Kiến thức cơ sở ngành (44 tín chỉ )

11

Địa lí tự nhiên đại cương 1

2

12

Địa lí tự nhiên đại cương 2

4

13

Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1

3

14

Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2

3

15

Địa lí tự nhiên thế giới

3

16

Địa lí tự nhiên Việt Nam

3

17

Địa lí kinh tế - xã hội thế giới

3

18

Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam

3

19

Hệ thống thông tin địa lí

3

20

Xác suất thống kê

2

21

Lịch sử văn minh thế giới

2

22

Phương pháp nghiên cứu Địa lí

3

23

Tổng quan du lịch

3

24

Thực địa địa lí tổng hợp

3

25

Địa lí nhân văn

2

26

Địa danh học và địa danh Việt Nam

2

VII.3. Khối Kiến thức ngành ( 55 tín chỉ )

VII.3.1. Khối Kiến thức bắt buộc (47 tín chỉ )

27

Bản đồ du lịch

3

28

Kinh tế du lịch

2

29

Địa lí du lịch Việt Nam

4

30

Địa lí du lịch thế giới

3

31

Văn hóa du lịch

3

32

Du lịch sinh thái

2

33

Các nền văn hóa cổ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam

2

34

Tâm lí du khách và nghệ thuật trong giao tiếp

2

35

Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam

2

36

Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

2

37

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

2

38

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1

3

39

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

2

40

Quy hoạch du lịch

3

41

Marketing du lịch

2

42

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

3

43

Luật du lịch

2

44

Thực địa tuyến điểm du lịch

3

45

Thực tập nghiệp vụ du lịch

3

VII.3.2. Khối Kiến thức tự chọn bắt buộc chuyên ngành (8/16 tín chỉ )

46

Bảo vệ môi trường và cảnh quan du lịch

2

47

Ứng dụng GIS trong quan lí du lịch

2

48

Cảnh quan học ứng dụng

2

49

Địa lí Đông Nam Á

2

50

Địa lí Biển Đông

2

51

Quản trị kinh doanh lữ hành

2

52

Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam

2

53

Kiến trúc và mỹ thuật truyền thống Việt Nam

2

VII.4. Khoá luận tốt nghiệp hoặc học phần tốt nghiệp (6TC)

 

54

Phát triển du lịch bền vững

2

55

Những vấn đề địa lí du lịch Việt Nam

2

56

Những vấn đề liên kết vùng trong du lịch

2

  • Ghi chú Điều kiện tốt nghiệp:
  1. 1. Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 124 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
  2. 2. Đạt chuẩn đầu ra Tin học theo Quyết định số 2947/QĐ-ĐHSP ngày 26/09/2014

Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo Quyết định số 1969/QĐ-ĐHSP ngày 02/12/2015

 bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học