Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Thanh tra đào tạo
  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỪ THÁNG 05 ĐẾN 9/2017 PDF Print E-mail
Tuesday, 25 April 2017 06:33

TT

Công việc

Dự kiến thời gian hoàn thành

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thanh tra thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Theo kế hoạch tổ chức thi của Trường.

P.TTĐT

Đào tạo, Khảo thí & ĐBCL, Sau Đại học, TTNN, TTTH.

2

Thanh tra thi Tuyển sinh lóp 10 chuyên Trường THTH

20/5 đến 30/6/2017

P.TTĐT

HĐ Tuyển sinh lóp 10 chuyên Trường THTH.

3

Thanh tra thi học kỳ II

29/5 đến 16/7/2017

P.TTĐT

Phòng Đào tạo, Khảo thí & ĐBCL, các khoa.

4

Thanh tra thi tuyển sinh năng khiếu năm 2017

01/7 đến 14/7/2017

P.TTĐT

Hội đồng thi tuyển sinh năng khiếu.

5

Thanh tra công tác Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017

20/5 đến 15/9/2017

P.TTĐT

Hội đồng thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2017.

6

Thanh tra thi tuyển sinh Sau đại học

15/7 đến 31/8/2017

P.TTĐT

Phòng SĐH, Hội đồng thi tuyển sinh SĐH.

7

Thanh tra công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp hệ ngoài chính quy (VLVH, liên thông, VB 2)

Theo kế hoạch tổ chức thi của Trường.

P.TTĐT

Phòng Đào tạo.

8

Thanh tra công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

22/5 đến 08/6/2017

P.TTĐT

Phòng TCHC, Đào tạo, SĐH, Khảo thí & ĐBCL, TTNN, TTTH.

9

Thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức

Thường xuyên

P.TTĐT

Phòng Đào tạo, SĐH, Sau Đại học, TTNN, TTTH.

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA