Get Adobe Flash player

Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XVIII (2017 - 2019)

STT Họ và tên Nhiệm vụ
1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Trường.

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, phụ trách chung các mặt công tác, hoạt động Đoàn - Hội và Văn phòng Đoàn - Hội;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn; theo dõi công tác phát triển đảng trong cán bộ trẻ và sinh viên;

- Tham dự các cuộc họp của Nhà trường, Đoàn cấp trên;

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về các hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên VN Trường;

- Cho ý kiến xử lý văn bản đến; xây dựng và ban hành văn bản;

- Ký các Quyết định, Công văn, Báo cáo, Thông tri, Nghị quyết… của Đoàn;

- Chủ trì các cuộc họp, hội ý Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, giao ban Bí thư Đoàn cơ sở, Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn Trường;

- Phụ trách phát ngôn về các hoạt động của Đoàn và Văn phòng Đoàn Trường;

- Trực tiếp làm việc với các tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài Trường đến giao dịch tại Văn phòng Đoàn - Hội;

- Chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của Văn phòng Đoàn -  Hội;

- Theo dõi hoạt động của Hội Sinh viên VN Trường.

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Đoàn Khoa Sinh học, Đoàn Khoa Giáo dục Quốc phòng, Đoàn Trường Trung học Thực hành, Đoàn Khoa Tiếng Hàn quốc, Ban Tổ chức, Ban Truyền thông và Sự kiện, Văn phòng Đoàn Trường, Đội truyền thông, Câu lạc bộ Gia Sư, Câu lạc bộ  Văn hóa Nghệ thuật.

 

2

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường

- Phụ trách hoạt động của Ban Phong trào, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường;

- Cho ý kiến về các báo cáo tình hình dư luận đoàn viên thanh niên theo yêu cầu của Đoàn cấp trên và báo cáo tháng gởi phòng CTCT&HSSV;

- Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban phong trào và hỗ trợ Ban Thư ký Hội SVVN Trường trong công tác Hội và phong trào Sinh viên;

- Phụ trách trang thông tin điện tử của Đoàn - Hội Trường và theo dõi, nắm bắt thông tin của đoàn viên, thanh niên trên các trang mạng xã hội;

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tình nguyện do Đoàn Trường tổ chức;

- Chủ trì một số hoạt động của Đoàn Trường;

- Cùng chuẩn bị một số nội dung, tham gia điều hành Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, giao ban cơ sở hàng tháng;

- Phụ trách tổ chức học, thi và cấp Giấy chứng nhận "6 bài LLCT"

- Phụ trách đề án "Gian hàng thanh niên"

- Phụ trách chuyên trang giới thiệu các gương điển hình: thanh niên làm theo lời Bác, sinh viên 5 tốt, nhà giáo trẻ tiêu biểu...

- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được đồng chí Bí thư ủy quyền;

- Phụ trách Đoàn khoa Ngữ văn, Đoàn khoa Tiếng Nhật, Đoàn khoa Giáo dục Đặc biệt, Ban Phong trào, Câu lạc bộ Lý luận trẻ.
3

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phó Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học

- Phụ trách trực tiếp hoạt động của Ban HT-NCKH Đoàn Trường;

- Chịu trách nhiệm tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học do Đoàn phụ trách;

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, chương trình “Chung tay vì học sinh thân yêu”

- Phụ trách chuyên trang “Tuổi trẻ HCMUE sáng tạo”;

- Chủ trì một số hoạt động của Đoàn Trường;

- Cùng chuẩn bị nội dung, tham gia điều hành Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, giao ban cơ sở hàng tháng;

- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được đồng chí Bí thư ủy quyền;

- Phụ trách các Đoàn khoa Vật lí, Đoàn khoa Hóa học, Đoàn khoa Công nghệ Thông tin, Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học, Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ.
4

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào, Chánh Văn phòng Đoàn Trường

- Tiếp nhận, xử lí văn bản đến;

- Làm báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết năm học, nhiệm kỳ, các loại báo cáo chuyên đề (kèm phụ lục số liệu) để gửi Thành Đoàn;

- Làm thư kí cho Hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Trường giao ban cơ sở Đoàn hàng tháng;

- Chuẩn bị hồ sơ thi đua, khen thưởng (điểm, xếp loại thi đua.v.v.) và hồ sơ khen thưởng gởi Trường và Thành Đoàn;

- Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban Phong trào và hỗ trợ Ban Thư ký Hội SVVN Trường trong công tác Hội và phong trào sinh viên;

- Phụ trách thực hiện hồ sơ kinh phí hàng tháng của Văn phòng Đoàn - Hội Trường và cơ sở, là thủ quỹ;

- Giúp thường trực Đoàn Trường quản lý các nguồn kinh phí (bằng sổ sách);

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tình nguyện do Đoàn Trường tổ chức;

- Giúp thường trực Đoàn Trường xử lý những vấn đề thường xuyên trong công tác phối hợp với cơ sở Đoàn;

- Cùng với đồng chí Dương Xuân Huy thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo Văn phòng luôn sạch, đẹp, gọn gàng, và lịch sự.

- Ký các văn bản theo ủy quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Vật lí, Ngữ văn, Tiếng Nhật, Địa lí.
5

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Tổ chức Đoàn Trường

- Trực tiếp điều hành hoạt động về công tác giáo dục của Đoàn;

- Thực hiện một số nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đoàn theo phân công của Trưởng Ban Tổ chức;

- Làm báo cáo dư luận xã hội, các loại báo cáo chuyên đề về công tác tuyên giáo và công tác tổ chức xây dựng Đoàn (kèm phụ lục số liệu) để gửi Thành Đoàn;

- Phụ trách tổ chức học, thi và cấp giấy chứng nhận “6 Bài LLCT”;

- Phụ trách nội dung bảng tin cấp Trường và cơ sở;

- Phụ trách trực tiếp các trang mạng xã hội do Đoàn – Hội Trường quản lý;

- Chịu trách nhiệm đăng bài lên trang thông tin điện tử của Đoàn – Hội Trường, Thành Đoàn và gởi bài về ban biên tập trang điện tử của Trường;

- Hỗ trợ Ban Thư ký Hội SVVN Trường trong công tác Hội và phong trào sinh viên khi được Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường phân công;

- Phụ trách đề án “gian hành thanh niên”;

- Cùng với đồng chí Dương Xuân Huy thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo Văn phòng luôn sạch, đẹp, gọn gàng, và lịch sự.

- Tham mưu các văn bản theo lĩnh vực phân công để trình Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Toán – Tin học, Giáo dục Thể chất, Tiếng Nga, Giáo dục Tiểu học

6

 

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Phong trào Đoàn Trường, Chủ tịch Hội SVVN Trường

- Trực tiếp điều hành hoạt động Hội SVVN Trường;

- Thực hiện một số nhiệm vụ về hoạt động phong trào theo sự phân công của Ban Thường vụ Đoàn Trường;

- Quản lý hệ thống Câu lạc bộ, Đội, Nhóm;

- Tham mưu các văn bản theo lĩnh vực phân công để trình Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Công nghệ Thông tin, Giáo dục Chính trị.
7

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Trường, Bí thư Đoàn khoa Giáo dục Quốc phòng

- Cùng Trưởng ban Tuyên giáo điều hành hoạt động về công tác giáo dục của Đoàn;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách hoạt động về quốc phòng an ninh, giúp Thường trực Đoàn Trường theo dõi công tác an ninh sinh viên;

- Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đoàn Trường về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khối viên chức trẻ;

- Tham mưu các văn bản theo lĩnh vực phân công để trình Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt, Tiếng Trung.
8

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban HT-NCKH Đoàn Trường, Bí thư Đoàn khoa Sinh học

- Cùng Trưởng ban HT-NCKH điều hành hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo trong viên chức trẻ và sinh viên, học sinh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong khối viên chức trẻ;

- Phụ trách chương trình “Ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật”;

- Tham mưu các văn bản theo lĩnh vực phân công để trình Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Lịch Sử, Tiếng Pháp, Tâm lí học
9

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Trường, Phó Bí thư Đoàn khoa Tâm Lí học

- Phụ trách công tác Đoàn vụ, Đoàn tịch, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn, Kết nạp Đoàn viên mới;

- Giúp trưởng ban theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên;

- Phụ trách qui trình bình chọn “Đoàn viên ưu tú”;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Tham gia điều hành đề án “Gian hàng thanh niên”;

- Tham mưu các văn bản theo lĩnh vực phân công để trình Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Trường;

- Phụ trách các Đoàn cơ sở: Khoa học Giáo dục.

 

- Phụ trách hoạt động của Ban Phong trào, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường;

- Cho ý kiến về các báo cáo tình hình dư luận đoàn viên thanh niên theo yêu cầu của Đoàn cấp trên và báo cáo tháng gởi phòng CTCT&HSSV;

- Trực tiếp điều hành hoạt động của Ban Phong trào và hỗ trợ Ban Thư ký Hội SVVN Trường trong công tác Hội và phong trào sinh viên;

- Phục trách trang thông tin điện tử của Đoàn - Hội Trường và theo dõi, nắm bắt thông tin của đoàn viên thanh niên trên các trang mạng xã hội, khai thông thông tin, cung cấp và định hướng thông tin cho đoàn viên thanh niên;

- Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tình nguyện do Đoàn Trường tổ chức;

- Chủ trì một số hoạt động của Đoàn Trường;

- Cùng chuẩn bị nội dung, tham gia điều hành Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, giao ban cơ sở hàng tháng;

- Phụ trách trực tiếp các trang mạng xã hội do Đoàn - Hội Trường quản lý;

- Phụ trách tổ chức học, thi và cấp giấy chứng nhận “6 Bài LLCT”;

- Phụ trách đề án “gian hàng thanh niên”;

- Phụ trách chuyên trang giới thiệu các gương điển hình: thanh niên làm theo lời Bác, sinh viên 5 tốt, nhà giáo trẻ tiêu biểu …

- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được đồng chí Bí thư ủy quyền;

- Phụ trách thực hiện hồ sơ kinh phí hoạt động cao điểm, chuyên đề.

Chuyên Mục

 

 

 

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Lượt truy cập

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1