280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 04/2017 - Tập 14, Số 4b/2017 - KHXH&NV PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 5 2017 08:44

Mô tả chung/General Description


Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes


4(2017)

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

19 200 4/2017 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Contens


No.




Tên tác giả

Author




Tên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Nguyễn Thành Thi

Báo cáo đề dẫn

Introductory remarks

5-6
2

Hoàng Dũng,

Đỗ Thị Hồng Nhung

Về con số biểu trưng trong thành ngữ và tục ngữ Hán (so sánh với tiếng Việt) (Xem toàn văn)

Symbolic Numbers in Chinese Proverbs and Idioms (in Comparison with Vietnamese Ones)

7-19
3 Nguyễn Thị Minh

Về cái biểu đạt và cái được biểu đạt của kí hiệu ngôn ngữ (Xem toàn văn)

On the Signifier and the Signified of the Linguistic Sign

20-29
4 Đoàn Thị Thu Vân

Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – một chân lí giản dị  và những ứng dụng giàu hữu ích cho cuộc sống (Xem toàn văn)

The Great Bonze Khuong Viet’s Death Poem: A Simple Truth and Helpful Life-Application

30-36
5 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Hát mời trong dân ca đối đáp người Việt dưới góc nhìn văn hóa (Xem toàn văn)

Invitational Singing in Vietnamese Call-and-Response Folk Songs from a Cultural Perspective

37-43
6 Ngô Thị Thanh Tâm

Một hướng tiếp cận thơ Nguyễn Du: Trường hợp thơ đi sứ (Xem toàn văn)

An Approach to Nguyen Du's Poetry: Poems Written during Diplomatic Missions

44-50
7 Lê Thị Kim Út

Tiểu thuyết lịch sử của Tân Dân Tử và Phạm Minh Kiên từ góc nhìn của lí thuyết tự sự (Xem toàn văn)

Historical Novels by Tan Dan Tu and Pham Minh Kien from a Narratological Perspective

51-61
8 Lê Cúc Anh

Chức năng phục dựng thời đại, môi trường văn hóa của đồ vật trong Vang bóng một thời (Xem toàn văn)

The Function of Restoring the Era and Cultural Environment of the Objects in Vang bong mot thoi

62-71
9 Nguyễn Thùy Trang

Sự lật đổ quan niệm “nhân loại trung tâm” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Xem toàn văn)

The Subversion of the Anthropocentric Viewpoint in Vietnamese Contemporary Novels

72-80
10 Trần Viết Thiện

Thơ Lê Khánh Mai - nhọc nhằn phận thơ, phận đời (Xem toàn văn)

Le Khanh Mai’s Poetry: Arduous Poetry, Arduous Life

81-86
11 Nguyễn Thành Trung

Hình tượng đuôi lợn trong Trăm năm cô đơn (Xem toàn văn)

The Image of Pig Tail in One Hundred Years of Solitude

87-96
12 Nguyễn Hồng Anh

Tiếp nhận văn học nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến: Trường hợp văn học Mĩ Latin và Jorge Luis Borges (Xem toàn văn)

The Reception of Foreign Literature in Vietnam in Wartime and Post-war Contexts:

The Case of Latin American Literature and Jorge Luis Borges

97-104
13 Phan Thu Vân

Lịch sử và con người trong một số tác phẩm đề tài lịch sử Trung Hoa-Tây vực của Inoue Yasushi (Xem toàn văn)

The History and the People in Inoue Yasushi’s Works Based on China-Xiyu History

105-115
14

Nguyễn Thị Hồng Nam,

Trần Nguyên Hương Thảo

Dạy tạo lập văn bản dựa trên tiến trình - những bài học kinh nghiệm cho dạy tạo lập văn bản ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Process-based Teaching of Text Composition: Empirical Lessons for Teaching Text Composition in Vietnam

116-126
15 Dương Thị Hồng Hiếu

Học hợp tác: Cơ sở khoa học, khái niệm và hình thức vận dụng (Xem toàn văn)

Collaborative Learning: Theoretical Foundation, Concept and Forms of Application

127-137
16 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo định hướng phát triển năng lực (Xem toàn văn)

A System of Questions for Teaching Reading Comprehension of Narrative Text Based on a Competency-oriented Approach

138-148
17 Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Rubric đánh giá kĩ năng lập luận thông qua bài văn nghị luận (Xem toàn văn)

Rubric for Assessing the Argumentative Skills through Argumentative Essay

149-158
18

Lê Thị Ngọc Chi,

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Ngữ liệu văn bản dạy học làm văn miêu tả qua hai cuốn sách giáo khoa (Xem toàn văn)

Textual Materials in Teaching Descriptive Text Composition in Two Textbooks

159-165
19 Trần Thanh Bình

Tích hợp và việc biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực người học (Xem toàn văn)

Integration and Writing of Language Arts and Literature Textbooks Based on a Competency-oriented Approach

166-170
20 Lê Thời Tân

Một cố gắng diễn giải sâu hơn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong Ngữ văn 10 (Xem toàn văn)

An Attempt of More Specific Explanation for the Lesson "Communication by Language" in Grade 10 Language Arts and Literature Textbook

171-179
21 Phạm Thị Thu Hiền

Giới thiệu chuẩn chung cốt lõi về kĩ năng viết đối với học sinh phổ thông của bang California – Hoa Kì (Xem toàn văn)

An Introduction to the California Common Core State Standards of the Writing Skill for High-school Students

180-188
22 Đinh Phan Cẩm Vân

Suy nghĩ về kế thừa và đổi mới sách giáo khoa Ngữ văn trung học phổ thông hiện hành (Xem toàn văn)

A Discussion on the Inheritance and Reformation of the Current Language Arts and Literature Textbooks for High Schools

189-193
23 Phạm Thị Phương

Dạy và học văn học Nga theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Teaching and Learning Russian Literature under the Credit-based Curriculum at Ho Chi Minh City University of Education (Experience Exchange)

194-200

 



bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu