280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Khoa Địa lí tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XIX - năm 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 10:54

Ngày 05 tháng 5 năm 2017, Khoa Địa lí tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học, năm học 2016-2017.

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên được chọn báo cáo và đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm nay, ngoài những nội dung truyền thống như cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn Địa lí, còn có nhiều đề tài đề cập đến những lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội mang tính thời sự như: Phát triển Du lịch; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống kinh tế, xã hội; quá trình đô thị hóa nông thôn …

Các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên được chọn báo cáo tại Hội thảo trải đều từ năm thứ hai đến năm thứ 4. Khoa Địa lí là một trong những khoa của Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

Những đề tài có chất lượng khoa học tốt sẽ được Khoa chọn gửi dự thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu