Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (10-5-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 10-5-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 13/05/2017,
từ 13g00 - 17g00
Tâm lý học 1 50 Máy chiếu, micro B302 - ADV
2 Chủ nhật, 14/05/2017, từ 08g00 - 17g00 CLB NNTT 1 50 Máy chiếu, micro B301 - ADV
3 Chủ nhật, 14/05/2017, Tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, micro D207 - KTX
4 Thứ năm, 18/05/2017,
từ 08g00 - 11g30
CNTT 1 120 Máy chiếu, micro Giảng đường D
5 Thứ năm, 18/5/2017,
từ 18h đến 21h
CLB NNTT 1 30 Micro, máy chiếu A104 - ADV
6 Thứ tư, 24/05/2017,
từ 8h00 - 11h00
CLB NNTT 1 25 Micro, máy chiếu B206 - ADV

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 13/05/2017,
từ 08g00 - 17g00
Tâm lý học 1 50 Máy chiếu, micro Dãy B - ADV
2 Chủ nhật, 14/05/2017, Tiết 1-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, micro ADV hoặc KTX
3 Thứ năm, 18/5/2017,
từ 18h đến 21h
HSV 1 30 Micro, máy chiếu ADV
4 Thứ 4, 24/05/2017,
từ 8h00 - 11h00
HSV 1 25 Micro, máy chiếu ADV

Chuyên Mục