280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 09:39

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên là nét truyền thống và là thế mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới.

Năm học vừa qua (2015-2016), sinh viên Nhà trường đã đạt được thành tích: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 01 giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích Giải thưởng Eréka do Thành Đoàn TP. HCM tổ chức.

Năm học này, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 123 đề tài của sinh viên 19/22 khoa và được kí hợp đồng để triển khai thực hiện với 318.600.000 đồng kinh phí hỗ trợ.

Có 119/123 đề tài đã được nghiệm thu. Hội đồng Khoa học cấp Khoa đã chọn được 28 đề tài để chọn đăng trong Kỉ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường; 18 đề tài được chọn báo cáo trong 5 tiểu ban. (Tiểu ban 1: gồm 5 khoa CNTT, Hóa học, Sinh học, Toán-Tin học, Vật lí; Tiểu ban 2: gồm 5 khoa Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục Chính trị, GDQP; Tiểu ban 3: gồm 5 khoa GDMN, GDTH, Tâm lí học, KHGD, GDTC; Tiểu ban 4: gồm 3 khoa Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung).

Phiên làm việc toàn thể sẽ diễn ra vào buổi tối tại Hội trường B, với nội dung: Tổng kết, trao giải thưởng và công bố lựa chọn những đề tài có chất lượng tốt gửi dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu