Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-5-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 28-5-2017

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
Đơn vị sử dụng phòng
1 Chủ nhật, 4/6/2017
15g - 21g
1 100 micro, máy chiếu, loa NNTT Giảng đường D
2 Thứ 7, 27/5/2017,
tiết 7-10
1 25 micro Tiếng Pháp B218-ADV
3 Thứ 5, 15/6/2017,
tiết 6 - 15
1 150 Máy chiếu, micro Tâm lý học Giảng đường D
4 Thứ 4, 31/5/2017,
17g - 20g30
1 150 Micro, máy chiếu CNTT Giảng đường D
5 Thứ 6, 26/05/17,
18hg - 21g00
1 150 micro, máy chiếu, loa Tiếng Anh A303-adv
6 Thứ 6, 26/5/2017,
17g00 - 18g30
1 25 micro, máy chiếu, loa Địa lý A311-adv
7 Thứ 5, 25/5/2017
18g - 21g
1 30 micro, máy chiếu NNTT A104-adv
8 Thứ 7, 27/5/2017,
tiết 6 - 10
1 100 micro, máy chiếu GDTH Giảng đường D
9 Thứ 7 27/5/2017,
Tiết 1-5
1 50 Máy chiếu, micro GDTH B309-ADV
10 Thứ năm, 01/6/2017
08g - 11g
1 30 Máy chiếu, micro CLB NNTT không được
11 Thứ bảy, 03/6/2017
tiết 1 - 6
1 120 Máy chiếu, micro GDTH không được
12 Thứ ba, 13/6/2017,
15g - 20g
1 120 Máy chiếu, micro GDCT Giảng đường D

Chuyên Mục