Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 667 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Năm 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 05/2017 - Tập 14, Số 5/2017 - KHXH&NV
Tháng 05/2017 - Tập 14, Số 5/2017 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description


Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes


5(2017)

Khoa học Xã hội và

Nhân văn

21 200 5/2017 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Contens


No.
Tên tác giả

Author


Tên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Chuyển thể và liên văn bản (trường hợp tác phẩm Long Thành cầm giả ca) (Xem toàn văn)

Adaptation and Intertextuality (A case study of “Long Thanh cam gia ca”)

5-19
2 Lê Hải Anh

Phương thức kể chuyện đặc trưng của truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

The typical storytelling methods in Vietnamese horror stories in the first half of the twentieth century

20-29
3 Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Thành Trung

Tiếp cận văn bản thơ chữ Hán trong chương trình trung học từ góc độ từ vựng, ngữ pháp (Xem toàn văn)

Approaching Chinese poetry in the curricula of secondary and high schools from a lexical and grammatical perspective

30-38
4 Nguyễn Thị Phương Thúy

Một số tác giả văn học thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh đầu thế kỉ XXI nhìn từ lí thuyết “trường” của Pierre Bourdieu (Xem toàn văn)

Some writers of market literature in Ho Chi Minh City in the early 21st century from a perspective of Pierre Bourdieu’s theory of “Field”

39-54
5 Nguyễn Thức Thành Tín

Sự tương hợp các thì trong tiếng Pháp (Xem toàn văn)

The correspondence of tenses in French

55-64
6 Lê Thị Như Quỳnh

Cấu trúc của lời dẫn chương trình truyền hình (Xem toàn văn)

Structure of television introduction

65-76
7 Nguyễn Xuân Hồng

Về một hướng nghiên cứu diễn ngôn chính trị tiếng Việt (Xem toàn văn)

A direction to research Vietnamese political discourse

77-83
8 Lương Ngọc Khánh Phương

Đặc điểm hành chức của nghi thức lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Xem toàn văn)

Functional characteristics of speech etiquette in a number of Vietnamese for foreigners textbooks

84-92
9 Nguyễn Thị Thu Thủy

Địa danh chỉ nghề nghiệp: một đặc trưng văn hóa của người Việt ở Bình Thuận (Xem toàn văn)

Toponyms reflecting careers: a cultural characteristic of Vietnamese people in Binh Thuan province

93-102
10 Bùi Nhật Quỳnh, Thân Trọng Thụy

Đánh giá sự phát triển của các sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hà Nội (Xem toàn văn)

Assessment of the development of night tourism products in Hanoi city

103-111
11 Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương

Đặc điểm cơ cấu dân số theo tuổi tỉnh Tiền Giang thời kì 1999 – 2014 (Xem toàn văn)

The characteristics of the population structure according to age in Tien Giang province during the period of 1999-2014

112-119
12 Nguyễn Thị Hoài Phương

Quá trình đô thị hóa ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000 – 2015 (Xem toàn văn)

The impacts of the urbanization process on the shifting of land use structure in Binh Duong province, the period 2000 - 2015

120-125
13 Trần Thị Thanh Thanh, Trương Anh Tài

Góp thêm nhận định về giao lưu kinh tế Việt - Hoa ở Việt Nam thời phong kiến (Xem toàn văn)

Some additional considerations on economic exchanges between Vietnam and China in feudal time

126-133
14

Nguyễn Văn Luận

Triều Nguyễn với việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh nửa đầu thế kỉ XIX (1802 – 1847) (Xem toàn văn)

The Nguyễn Dynasty and the reconciliation of relations between the three kingdoms of Vietnam, Chenla, and Siam to prevent war in the first half of the 18th century (1802-1847)

134-139
15 Nguyễn Thi Hương

Viện trợ kinh tế của Mĩ cho Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 – 1975) (Xem toàn văn)

US economic aid to the Republic of Vietnam in the American invasion war in Vietnam
(1954 - 1975)

140-149
16 Sầm Vĩnh Lộc

Rối loạn ăn uống: Dưới góc nhìn của một dạng rối loạn tâm thần (Xem toàn văn)

Eating disorder viewed as a mental disorder

150-158
17 Nguyễn Thị Tứ

Một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn của người cao tuổi (Xem toàn văn)

The elderly: Some psychological features and problems

159-169
18 Trần Thị Thanh Nhị

Vấn đề ma thuật, bùa chú trong các phương thức dự báo (khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam) (Xem toàn văn)

Studying magic and incantation in foreseeing methods: Asurvey based on Vietnamese Medieval narrative literature)

170-182
19 Phạm Mạnh Thắng

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào TP Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006-2016) - Thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

Japanese Foreign Direct Investment (FDI) in Ho Chi Minh City in the past 10 years (2006-2016) – The reality and solutions

183-188
20 Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trí

Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho người lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên (Xem toàn văn)

The reality and solutions to improving the working skills of workers in Phu Yen industrial zone

189-197
21 Trần Hoàng

Từ và từ vựng học tiếng Việt (Nguyễn Thiện Giáp) (Xem toàn văn)

Vietnamese lexis and lexicology (Nguyen Thien Giap)

198-200