Get Adobe Flash player

Ngày 10 tháng 06 năm 2017, tại phòng C10.09 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Sinh viên 1 với sự tham gia của 25 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị. Đại hội rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện Đảng ủy, các tổ chức Đoàn, Hội về tham dự Đại hội:

+   Đ/c Huỳnh Công Ba, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ CTCT-HSSV và TTĐT;

+   Đ/c Lâm Thanh Minh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Sinh viên 2;

+   Đ/c Phan Tấn Anh, Bí thư Chi bộ Sinh viên 3;

+   Đ/c Bùi Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Trường;

+   Đ/c Nguyễn Trang Ý Nhi, Bí thư Đoàn khoa Công nghệ Thông tin;

+   Đ/c Huỳnh Lê Tuyết Thư, Phó Bí thư Đoàn khoa Sinh học.

Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Đại hội đã được nghe và thảo luận Báo cáo chính trị của chi bộ sinh viên 1 trình đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm các phần: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2017; Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2019 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến đã được thảo luận và biểu quyết thông qua, trong đó hệ thống các chi tiêu và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới rất được các đảng viên quan tâm và góp ý.

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư với kết quả cụ thể như sau:

+ Đ/c Nguyễn Kiều Phát – Bí thư Chi bộ Sinh viên 1, nhiệm kỳ 2017 – 2020;

+ Đ/c Dương Xuân Huy – Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 1, nhiệm kỳ 2017 – 2020;

+ Đ/c Vũ Thị Huệ - Chi ủy viên, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Sau gần 2 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cũng đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Văn kiện Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Lâm Thanh Minh, Đảng ủy viên ghi nhận những thành quả mà chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017 và chi bộ sinh viên 1 đã đạt được. Đồng chí cũng lưu ý chi ủy mới cần có giải pháp tạo nguồn và thực hiện công tác phát triển Đảng tốt hơn, có những giải pháp nâng cao kết quả học tập của đảng viên là sinh viên và đề xuất chi ủy sinh viên 1 phối hợp với các chi bộ sinh viên khác để cụ thể hóa chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Đảng viêng góp ý dự thảo Văn kiện

 

Chi ủy Chi bộ SV1 nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt Đại hội

 

CTV

Số lượt truy cập