280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
THÔNG BÁO về việc sinh viên tốt nghiệp đại học (tháng 6/2017) đạt loại Xuất sắc, Thủ khoa ngành đến Phòng CTCT&HSSV nhận Lễ phục PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 09:01

Sinh viên tốt nghiệp (đợt tháng 6/2017) loại Xuất sắc, Thủ khoa ngành đến Phòng CTCT&HSSV nhận Lễ phục, cụ thể như sau:

- Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc: Nhận 01 áo lễ phục +01 nón + 01 dây đeo sinh tốt nghiệp loại xuất sắc;

- Sinh viên đạt điểm Thủ khoa ngành: Nhận 01 áo lễ phục +01 nón *(nếu SV Thủ khoa ngành cũng là sinh viên đạt loại xuất sắc thì chỉ nhận tiêu chuẩn sinh viên loại xuất sắc)

- Thời gian nhận : từ ngày 13/6 đến 17g00 ngày 15/6/2017

- Địa điểm nhận: Phòng A 110, gặp Cô Dung

xem danh sách tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu