280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 6 2017 16:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP.HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG CTCT&HSSV

 

 

V/v tuyển dụng nhân viên của đoàn Pouchen.

Số:       /CTCTHSSV-TB                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 06 năm 2017

 

 

Kính gửi:

-        Khoa Tiếng Trung;

-         Khoa Tiếng Anh;

-         Khoa Tiếng Nhật;

-         Khoa Tâm lí học.

Hiện nay tập đoàn PouChen có kế hoạch tuyển dụng nhân viên các ngành ngôn ngữ Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật và Tâm lí học. Phòng CTCT&HSSV thông báo đến các khoa biết để phổ biến đến sinh viên có nhu cầu phỏng vấn.

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19/06/2017.

Địa điểm: C1009

Đối tượng: sinh viên vừa tốt nghiệp.

Hồ sơ : vào website của Trường mục tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm

Sinh viên có nhu cầu đến nhận phiếu đăng kí tại Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109

Trân trọng./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 


Huỳnh Công Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu