Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 459 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Năm 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 06/2017 - Tập 14, Số 6/2017 - KHTN&CN
Tháng 06/2017 - Tập 14, Số 6/2017 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes
Tập 14(6)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
20 200 6/2017 Đang phát hành/ Published


Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1 Phù Chí Hòa, Phạm Ngọc Sơn, Đỗ Thị Kim Tuyền

Tính toán hiệu ứng trùng phùng tổng của đầu dò HPGe và hiệu ứng tự hấp thụ gamma trong mẫu bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo (Xem toàn văn)

Calculations of effects for summing coincidence of HPGe detector and gamma self – absorption in samples by using the Monte Carlo simulation method

5-13
2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Hồ Thị Tuyết Ngân, Hoàng Đức Tâm

Sử dụng kĩ thuật gamma tán xạ ngược để xác định mật độ chất lỏng bằng phương pháp Monte Carlo (Xem toàn văn)

Using the gamma backscattering technique to determine the density of liquid by Monte Carlo method

14-21
3 Huỳnh Nguyễn Phong Thu, Nguyễn Văn
Thắng, Vũ Ngọc Ba, Lê Công Hảo, Nguyễn
Văn Đông

Khảo sát phân bố và sự khuếch tán radon trong đất tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Studying the radon distribution and diffusion in soil in Ho Chi Minh City

22-30
4 Lê Thị Cẩm Tú, Trần Lan Phương, Hoàng
Văn Hưng

Sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO2 từ phương pháp ab initio và sử dụng vào việc thu nhận thông tin cấu trúc phân tử (Xem toàn văn)

High-order harmonic generation of CO2 from ab initio method and an application for molecular structure retrieval

31-42
5 Lê Đức Giang, Cao Xuân Cường, Tạ Thị Phương Hòa

Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu polyme compozit trên nền nhựa epoxy gia cường bằng vi sợi xenlulozơ axetat (Xem toàn văn)

Preparing polymer composite based on epoxy resin reinforced by microfibrillated cellulose acetate

43-50
6 Trương Minh Lương, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Quang Minh, Dương Quốc Hoàn

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số ester từ eleutherin và eleutherol (Xem toàn văn)

The preparation, structures and biological activity evaluation of some esters synthesized from eleutherin and eleutherol

51-60
7 Trần Thanh Duy, Hoàng Việt, Lê Tấn Sang, Đặng Lê Anh Tuấn, Phạm Tấn Kiên, Nguyễn Thị Lan Thi

Khảo sát đặc điểm hình thái và mô hình kiến trúc của một số loài cây xanh đô thị thuộc họ đậu (Fabaceae) ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Xem toàn văn)

Examining Morphology and Architectural Models of Fabaceae Urban Trees in Ho Chi Minh City

61-79
8 Nguyễn Thọ, Nguyễn Đức Hưng

Đặc trưng thủy địa hóa và một số hạn chế trong mô hình tôm sinh thái tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Xem toàn văn)

Hydrogeochemical characteristics and constraints in the organic shrimp model at Tam Giang commune, Nam Can district, Camau province

80-90
9 Trương Hoàng Đan, Vũ Hồng Ngọc, Bùi Trường Thọ

Thành phần phiêu sinh thực vật và mối quan hệ với chất lượng môi trường nước ở trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam (Xem toàn văn)

The composition of phytoplankton and its relationship to water quality of canals in Mua Xuan agricultural centre, Phung Hiep district, Hau Giang province, Vietnam

91-100
10 Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân

Đánh giá chất lượng nước thải xi mạ đồng (Cu2+) của chất keo tụ sinh học trích li từ hạt Muồng Hoàng Yến (Biogum) (Xem toàn văn)

Evaluating copper plating wastewater quality of biological flocculants

101-110
11 Nguyễn Thị Mỹ Yến, Ngô Xuân Quảng

Cấu trúc giới tính quần xã tuyến trùng sống tự do tại các cảng trên sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Gender structure of free living nematode communities in the Saigon river harbors, Ho Chi Minh City

111-119
12 Vũ Xuân Cường, Lê Minh Vĩnh

Trực quan hóa dữ liệu quan trắc môi trường (Xem toàn văn)

Visualization of environmental monitoring data

120-130
13 Nguyễn Sách Thành, Đào Khánh Hoài, Nguyễn Thị Thu Nga

Nghiên cứu các công nghệ GIS mã nguồn mở nhằm quản lí dữ liệu ảnh viễn thám thông qua hệ thống mạng LAN (Xem toàn văn)

Studying open source GIS technologies for remote sensing imagery data management via LAN system

131-137
14 Nguyễn Thành Luân, Vũ Thanh Nguyên

Tối ưu hệ thống tìm kiếm web bằng việc khai thác dữ liệu mạng xã hội (Xem toàn văn)

Improving Web Search By Exploiting Social Data

138-145
15 Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Một lớp mở rộng kép của một vài đại số Lie toàn phương giải được 7 chiều (Xem toàn văn)

A double extension class of some solvable quadratic Lie algebras of dimension 7

146-156
16 Nguyễn Việt Khoa

Nghiên cứu nghiệm ổn định tiệm cận của hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số tuần hoàn bằng phương pháp phổ (Xem toàn văn)

Studying the asymptotical stability substitution of the linear differential systems with periodic coefficients on the basis of spectral method

157-164
17 Phạm Tiến Kha

Một kết quả hội tụ nghiệm bị chặn của hệ tựa Gradient bậc hai không thuần nhất (Xem toàn văn)

The convergence of the first derivative of bounded solution of Gradient system

165-171
18 Bùi Quang Thịnh, Nguyễn Hà Thanh

Các tính chất chuẩn tắc của không gian tôpô (Xem toàn văn)

Some Normal Properties of Topological Space

172-180
19 Đỗ Thị Hồng Thịnh, Trần Hồng Anh, Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số chủng vi sinh có khả năng phân hủy nhanh hoạt chất cypermethrin trong môi trường có độ mặn khác nhau (Xem toàn văn)

Evaluating the growth of some microorganisms capable of decomposing rapidly cypermethrin in the different salinity media

181-192
20 Trần Thị Kim Nhung, Nguyễn Thúy Hương

Tối ưu hóa điều kiện lên mentrà kombucha giàu acid glucuronic từ atiso (Xem toàn văn)

Optimizing affecting factors to glucuronic acid prodution in Artichoke fermentation

193-200