280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Đảng uỷ Trường ĐHSP TP. HCM tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm của BCH Trung ương Khóa XII PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 18:12

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, ngày 22/8/2017, Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tổ chức triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho đảng viên, đối tượng đảng đang công tác và học tập tại Trường.

Báo cáo viên là đồng chí Trần Hoàng Ngân – Thành uỷ viên – Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố đã triển khai các nghị quyết gồm:

- Nghị quyết số 10 - NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11- NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

- Nghị quyết số 12 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Trước khi nghe triển khai các nghị quyết , Đảng uỷ Trường tổ chức  trao Giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và cá nhân tiêu biểu qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2016.

DANH SÁCH CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 259 - QĐ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017)

STT

CHI BỘ

1

Khoa Giáo dục Chính trị

2

Khoa Tiếng Trung

3

Phòng Công tác Chính trị & Học sinh sinh viên-Thanh tra Đào tạo

4

Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường-Tạp chí khoa học-Hợp tác Quốc tế

Danh sách gồm 04 (bốn) chi bộ./.

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258 - QĐ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI BỘ

1

Huỳnh Công  Ba

Phòng CTCT-HSSV-TTĐT

2

Tạ Thị Ngọc Bích

Khoa Địa lý

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

5Phòng Tổ chức Hành chính

4

Trần Văn Châu

8Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

5

Nguyễn Tiến Công

Phòng KHCN&MT-TCKH-HTQT

6

Nguyễn Anh  Đài

Ký túc xá

7

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Khoa Ngữ văn

8

Trần Thanh Dư

Sinh viên 2

9

Nguyễn Thị Minh Hà

Khoa Giáo dục Đặc biệt

10

Lê Thanh Hà

Nhà xuất bản

11

Nguyễn Hoàng Hải

Sinh viên 3

12

Phạm Thị Lệ Hằng

Khoa Giáo dục Thể chất

13

Phạm Gia Diễm Hạnh

Sinh viên 3

14

Lê Văn Hiếu

Thư viện

15

Nguyễn Kim Hồng

Phòng Sau đại học

16

Phương Diễm Hương

Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

17

Nguyễn Thị Minh Hồng

Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

18

Nguyễn Ngọc Khá

Khoa Giáo dục Chính trị

19

Tô Thị Lan Hương

Sinh viên 3

20

Hồ Văn Liên

Khoa Khoa học Giáo dục

21

Huỳnh Ngọc Linh

Sinh viên 1

22

Lâm Thanh Minh

Sinh viên 2

23

Dư Ngọc Ngân

Khoa Ngữ Văn

24

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phòng Sau đại học

25

Hồ Thị Thanh Nguyên

Sinh viên 2

26

Ngô Minh Oanh

Viện Nghiên cứu Giáo dục

27

Nguyễn Thị Thiên  Lý

Sinh viên 1

28

Châu A Phí

Khoa Tiếng Trung

29

Nguyễn Đức Quyết

Phòng Sau đại học

30

Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh

Sinh viên 3

31

Lê Thị Hải Ngọc

Sinh viên 1

32

Dương Minh Thành

Khoa Giáo dục Tiểu học

33

Nguyễn Thành Thi

Khoa Ngữ văn

34

Hồ Lộc Thuận

Trường Trung học Thực hành

35

Trần Đức Thuận

Khoa Giáo dục Tiểu học

36

Nguyễn Anh Tiến

Khoa Hóa học

37

Nguyễn Ngọc Trung

Phòng TCHC

38

Nguyễn Kỷ Trung

Khoa Khoa học Giáo dục

39

Nguyễn Ngọc Tài

Viện Nghiên cứu Giáo dục

40

Lê Thị Kiều Vân

Khoa Tiếng Anh - khoa Tiếng Nga

41

Dương Bá Vũ

Khoa Hóa học

Danh sách có 41 đồng chí./.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu