Get Adobe Flash player

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 22/8/2017, Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho đảng viên, đối tượng đảng đang công tác và học tập tại Trường và tổng kết công tác Đảng năm 2016.

Báo cáo viên là đồng chí PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Thành uỷ viên, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các nghị quyết:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Trước khi nghe triển khai các nghị quyết, Đảng uỷ Trường tổ chức trao Giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy Trường, trao giấy khen cho các Chi bộ TSVM tiêu biểu năm 2016

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Khá - UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

 

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Giám đốc Học viên Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, báo viên viên của Hội nghị

 

Quang cảnh Hội nghị

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ:

1. DANH SÁCH CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 259 - QĐ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017)

STT

CHI BỘ

1

Khoa Giáo dục Chính trị

2

Khoa Tiếng Trung

3

Phòng Công tác Chính trị & Học sinh sinh viên-Thanh tra Đào tạo

4

Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường-Tạp chí khoa học - Hợp tác Quốc tế

2. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 258 - QĐ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2017)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI BỘ

1

Huỳnh Công Ba

Phòng CTCT-HSSV-TTĐT

2

Tạ Thị Ngọc Bích

Khoa Địa lý

3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng Tổ chức Hành chính

4

Trần Văn Châu

Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

5

Nguyễn Tiến Công

Phòng KHCN&MT-TCKH-HTQT

6

Nguyễn Anh Đài

Ký túc xá

7

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Khoa Ngữ văn

8

Trần Thanh Dư

Sinh viên 2

9

Nguyễn Thị Minh Hà

Khoa Giáo dục Đặc biệt

10

Lê Thanh Hà

Nhà xuất bản

11

Nguyễn Hoàng Hải

Sinh viên 3

12

Phạm Thị Lệ Hằng

Khoa Giáo dục Thể chất

13

Phạm Gia Diễm Hạnh

Sinh viên 3

14

Lê Văn Hiếu

Thư viện

15

Nguyễn Kim Hồng

Phòng Sau đại học

16

Phương Diễm Hương

Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

17

Nguyễn Thị Minh Hồng

Phòng ĐT-KT&ĐBCL-CNTT

18

Nguyễn Ngọc Khá

Khoa Giáo dục Chính trị

19

Tô Thị Lan Hương

Sinh viên 3

20

Hồ Văn Liên

Khoa Khoa học Giáo dục

21

Huỳnh Ngọc Linh

Sinh viên 1

22

Lâm Thanh Minh

Sinh viên 2

23

Dư Ngọc Ngân

Khoa Ngữ Văn

24

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phòng Sau đại học

25

Hồ Thị Thanh Nguyên

Sinh viên 2

26

Ngô Minh Oanh

Viện Nghiên cứu Giáo dục

27

Nguyễn Thị Thiên Lý

Sinh viên 1

28

Châu A Phí

Khoa Tiếng Trung

29

Nguyễn Đức Quyết

Phòng Sau đại học

30

Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh

Sinh viên 3

31

Lê Thị Hải Ngọc

Sinh viên 1

32

Dương Minh Thành

Khoa Giáo dục Tiểu học

33

Nguyễn Thành Thi

Khoa Ngữ văn

34

Hồ Lộc Thuận

Trường Trung học Thực hành

35

Trần Đức Thuận

Khoa Giáo dục Tiểu học

36

Nguyễn Anh Tiến

Khoa Hóa học

37

Nguyễn Ngọc Trung

Phòng Tổ chức Hành chính

38

Nguyễn Kỷ Trung

Khoa Khoa học Giáo dục

39

Nguyễn Ngọc Tài

Viện Nghiên cứu Giáo dục

40

Lê Thị Kiều Vân

Khoa Tiếng Anh - khoa Tiếng Nga

41

Dương Bá Vũ

Khoa Hóa học

Số lượt truy cập