280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Hợp tác Quốc tế
THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG - HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ PDF. In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 8 2017 08:35

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

1)     Chương trình học bổng đặc biệt dành cho các chuyên ngành sau tiến sĩ của European Research Council (ERC). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants

2)     Chương trình học bổng đặc biệt dành cho các chuyên ngành sau tiến sĩ của Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) META-CAN. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/238502

3)     Chương trình học bổng đặc biệt dành cho các chuyên ngành sau tiến sĩ của Chevening Scholarships tại Anh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau:

http://www.chevening.org/vietnam/

4)     Chương trình học bổng đặc biệt dành cho chuyên ngành Hóa học của United Kingdom: Training Fellowships in Public Health and Tropical Medicine for Researchers from Low and Middle Income Countries. ASEAN Nationals (expect Singapore & Brunei). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau:

https://wellcome.ac.uk/funding/training-fellowships-public-health-and-tropical-medicine

5)     Chương trình học bổng đặc biệt dành cho chuyên ngành Vật Lí của  European Organization for Nuclear Research (CERN). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau:

http://scholarship-positions.com/cern-fellowship-programme-graduates-switzerland/2015/11/17/

 

6)     Chương trình học bổng sau tiến sĩ dành cho ngành Hóa học tại Châu Âu của European Molecular Biology Laboratory (EMBL) . Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau:

https://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/application/

7)     Chương trình học bổng Tiến sĩ và sau Tiến sĩ dành cho các chuyên ngành Sinh học, Hóa học tại Châu Âu của European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau: https://www.embl.de/training/eipp/application/admission/

8)     Chương trình học bổng sau Tiến sĩ cảu AgreenSkills and Post-Doctoral Fellowships in Food, Agriculture, Nutrition, and Animal Health . Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau: https://www.agreenskills.eu/

9)     Chương trình học bổng Tiến sĩ và sau Tiến sĩ dành cho các ngành Công nghệ  European Molecular Biology Laboratory (EMBL) . Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau http://www.stfc.ac.uk/funding/fellowships/rutherford-international-fellowship-programme/

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ

1) Hội thảo “How to be Successful in Applying for a European Research Council (ERC) Grant” tại Bangkok. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/how-successfully-apply-european-research-council-erc-grant

2)  Hội thảo “Workshops on Effective Research Proposal Preparation and Science Communication for Researchers” tại Thái Lan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử sau: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/advancing-your-research-career-europe-workshops-effective-proposal

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu