Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (22-8-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 22-8-2017

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Phòng sử dụng

1

Khoa Ngữ văn

Thứ 4, 30/8/2017,

tiết 2-6

1

80

Micro,

máy chiếu

D005-KTX

2

CLB Sinh viên Sáng tạo

Thứ 7, 9/9/2017,

tiết 6-10

1

150

Micro,

máy chiếu

Giảng đường D

3

Khoa Tiếng Anh

Chủ Nhật, 10/9/2017,

tiết 1-5

1

100

Micro,

máy chiếu

Giảng đường D

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Lý do sử dụng phòng

Phòng sử dụng

1

Đoàn

Thứ 4, 30/8/2017,

tiết 2-6

1

80

Micro,

máy chiếu

HĐ khoa Ngữ văn

D005-KTX

2

Đoàn

Thứ 7, 9/9/2017,

tiết 6-10

1

150

Micro,

máy chiếu

HĐ Hội Sinh viên

Giảng đường D

3

Đoàn

Chủ Nhật, 10/9/2017, tiết 1-5

1

100

Micro,

máy chiếu

HĐ khoa Tiếng Anh

Giảng đường D

Chuyên Mục