Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Bảy 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Thông báo lịch học các môn HK1 năm học 2017-2018
Thông báo lịch học các môn HK1 năm học 2017-2018 PDF. In Email
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 16:14

Môn Văn hóa văn minh Nhật Bản:

Môn

Tên giảng viên

Thời gian học

Địa điểm

Văn hóa văn minh Nhật Bản

Katsube Tsukiko

Học tập trung

8h00 đến 16h30

Thứ 7, ngày 16 & 23/09/2017

Chủ nhật, ngày 17 & 24/09/2017

Giảng đường D

 

 

 

 

 

 

Môn Trích giảng văn học Nhật Bản:

Môn

Tên giảng viên

Thời gian học

Địa điểm

Trích giảng văn học Nhật Bản

Katsube Tsukiko

Lớp JAPN102001

Tiết 6 - 10

Thứ 4, ngày 13 & 20/09/2017

ADV. B604

Lớp JAPN102002

Tiết 6 - 10

Thứ 6, ngày 15 & 22/09/2017

ADV. B604

Tuần thứ 1 và Tuần thứ 4 được nghỉ

Tuần thứ 5 học bình thường theo TKB.

Môn Dịch tác phẩm:

Tuần thứ 1, 2, 3, 4 cả hai lớp học tập trung thứ 3, tiết 3-5 tại Phòng ADV. A507

Các môn tập trung:

Phương pháp nghiên cứu khoa học và Lịch sử văn học Nhật Bản dự kiến học vào giữa cuối tháng 11 (Sẽ có thông báo sau)

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến