THÔNG BÁO NỘP ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016- 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 9 2017 13:47

1. Sinh viên tiến hành tự chấm điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2016-2017 và nộp cho Lớp trưởng. Khoa chỉ nhận điểm rèn luyện từ các Lớp trưởng, không nhận riêng lẻ. Lớp trưởng chỉ thu phiếu sau khi sinh viên đã tự chấm điểm.

2. Lớp trưởng nộp phiếu rèn luyện về văn phòng Khoa trước ngày 16/9/2017. Tại văn phòng Khoa, Lớp trưởng cùng với Cố vấn học tập (CVHT) đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên (cho điểm vào cột lớp chấm) dựa trên các hoạt động của Khoa, Đoàn, Hội.

3. Lớp trưởng làm "Biên bản họp lớp chấm điểm rèn luyện", sau đó đưa biên bản cho GVCN xem xét và ký vào. Lưu ý: Trong biên bản phải ghi rõ họ tên và điểm rèn luyện do lớp chấm của từng thành viên.

4. Lớp trưởng để lại phiếu rèn luyện và biên bản ở văn phòng Khoa.

5. Danh sách Cố vấn học tập của các khóa:

+Khóa 39: TS. Nguyễn Thị Hằng
+ Khóa 40: ThS. Đoàn Tuyết Trinh + Nguyễn Thị Giang

+ Khóa 41: ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

+ Khóa 42: ThS. Nguyễn Lê Quyền Uy

+ Khóa 43: TS. Đặng Thị Thu Hương

6. Yêu cầu các lớp thực hiện theo đúng qui trình và thời gian quy định.

 

Lịch công tác

Tháng Chín 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Đăng Nhập