Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (30-8-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 30-8-2017

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Phòng sử dụng

1

Khoa Vật lí

Chủ nhật, 17/9/2017

7h - 17h

1

200

Micro,

máy chiếu

A.103

2

Khoa Địa lí

Thứ ba, 5/9/2017,

tiết 10 - 12

1

15

Micro,

máy chiếu

A.211

3

CLB SVST

Thứ bảy, 09/9/2017

Tiết  6 - 10

1

150

Micro,

máy chiếu

Hội trường KTX

Chuyên Mục