Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Kết quả thi bước 1 về Bình Đẳng giới
Kết quả thi bước 1 về Bình Đẳng giới PDF 打印 E-mail
周五, 2017年 10月 13日 13:02

Theo Thông báo, ngày 13/10/2017, Ban tổ chức thông báo kết quả bước 1 về thi Bình đăng giới. Đề nghị những thí sinh đạt và các CĐBP tiếp tục động viên thí sinh thi bước 2 và 3 theo đúng tiến độ.

Kết quả dưới tại đây

Thi tìm hiểu luật bình đẳng giới_T102017 - từ 06/10/2017 đến 13/10/2017
STT Họ tên Email Đơn vị Tình trạng
Công Đoàn Viên
1 Phạm Hải Lê 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa GDTH Đạt
2 Trần Thanh Dư 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa GDTH Đạt
3 Lê Chân Đức 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 THTH Đạt
4 Dương Ánh Loan 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
5 Đặng Đỗ Thiên Thanh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Nhà xuất bản Đạt
6 Lê Thị Phương Duyên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
7 Nguyễn Võ Anh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 TTĐT Đạt
8 Võ Minh Thành 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Tâm lý học Đạt
9 Phạm Đỗ Văn Trung 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
10 Trần Văn Thương 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
11 Võ Thị Như Trí 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
12 Phạm Văn Hoan 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Kế hoạch-Tài chính Đạt
13 Huỳnh Phạm Dũng Phát 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lý Đạt
14 VŨ THU HẰNG 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Trung Đạt
15 Huỳnh Văn Chọn 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Tâm lý học Đạt
16 Nguyễn Thị Mai Hương 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
17 TỐNG XUÂN TÁM 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
18 Trần Thị Thanh Nga 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Tổ Nữ công Đạt
19 Nguyễn Hữu Hiếu 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
20 Trịnh Văn Nhựt 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 CTCT& HSSV Đạt
21 Nguyễn Thị Ngọc Yên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 THTH Đạt
22 Tô Anh Đào 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Anh Đạt
23 Trương Ngọc Dung 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 CTCT& HSSV Đạt
24 Vũ Thị Nga 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa KHGD Đạt
25 LÊ THỊ THOAN 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 KÝ TÚC XÁ Đạt
26 Lê Duy Hùng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Tâm lý học Đạt
27 NGUYỄN THIỆN PHÚ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
28 PHAN THỊ LIỆU 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 KÝ TÚC XÁ Đạt
29 Phạm Thị Thảo Uyên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
30 Nguyễn Trà My 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Su Đạt
31 Đặng Vũ Khoa 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 KHCN Đạt
32 Hồ Lộc Thuận 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 THTH Đạt
33 Võ Thị Thu Hồng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Kế hoạch-Tài chính Đạt
34 Đỗ Thị Nga 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa GDTH Đạt
35 Nguyễn Quốc Việt 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 CTCT& HSSV Đạt
36 NGUYỄN NHƯ HOA 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
37 Thái Thành Nhân 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Nhà xuất bản Đạt
38 Trương Phương Thanh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
39 Phạm Thị Thu Thủy 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
40 Lê Hồng Quân 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào Tạo Đạt
41 TRẦN THỊ KIM LIÊN 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
42 Lê Thị Thu Hương 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
43 ĐỖ THÀNH TRÍ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
44 Phan Văn Phú 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
45 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
46 Bùi Vũ Thanh Nhật 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
47 Lý Quãng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 CTCT&HSSV Đạt
48 Lý Thị Mỹ Hạnh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Nga Đạt
49 Nguyễn Lê Chí Quyết 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
50 QUÁCH VĂN TOÀN EM 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
51 Nguyễn Tất Hồng Yến 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Anh Đạt
52 HOÀNG VĂN CƯƠNG 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 KÝ TÚC XÁ Đạt
53 Lê Thị Việt Hoa 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
54 Nguyễn Thị Nga 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
55 Phạm Duy Khánh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
56 TRẦN THỊ TƯỜNG LINH 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
57 Lê Thị Linh Phi 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa KHGD Đạt
58 Trương Quốc Thắng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
59 Nguyễn Hoàng Tùng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa GDQP Đạt
60 Lê Hùng Cường 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
61 Phan Đình Hoàng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Nga Đạt
62 TRỊNH THỊ VÀNG Y 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
63 Bùi Thị Thanh Mai 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
64 Đào Ngọc Bích 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Địa lí Đạt
65 Lê Tín  Thanh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
66 Hoàng Vũ Minh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa KHGD Đạt
67 Nguyễn Thành Nhân 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
68 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
69 Huỳnh Trung Phong 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 GDTC Đạt
70 Trương Việt Trâm Anh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 KHCN Đạt
71 Nguyễn Trung Kiên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào tạo Đạt
72 Vũ Như Thư Hương 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
73 Nguyễn Thị Tuyết  Nhung 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
74 HÀ THỊ BÉ TƯ 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
75 Phan Lê Quốc 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào Tạo Đạt
76 Phạm Thị Đào 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
77 Lâm Ngọc Sơn 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Nga Đạt
78 BẾ VĂN ĐÀI 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 K Sinh Đạt
79 Trương Chí  Hiền 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
80 Nguyễn Thị Nguyên An 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
81 Trần Trí Dũng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Toán –Tin Đạt
82 Văn Công Danh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Thư viện Đạt
83 Phan Thị Mỹ Hoa 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 GDTC Đạt
84 Võ Công Minh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
85 Trịnh Mai Phương 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Anh Đạt
86 Nguyễn Anh  Tiến 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
87 Văn Thị Cẩm Duyên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
88 Trí Thiện 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Đào Tạo Đạt
89 Hồ Thị Thanh Nguyên 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
90 Phạm Đức  Dũng 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
91 Nguyễn Sỹ Xuân 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 CTCT& HSSV Đạt
92 Huỳnh Thị  Nhàn 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
93 Thái Hoài Minh 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
94 Lê Thanh Hải 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa KHGD Đạt
95 Nguyễn Đức Kim Ngân 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
96 Lê Thị Hình 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Khoa Hóa học Đạt
97 Nguyễn Thị Thúy Mai 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt