Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 976 invités en ligne

Liên kết website

February 2024
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 09/2017 - Tập 14, Số 9/2017 - KHTN&CN
Tháng 09/2017 - Tập 14, Số 9/2017 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes
Tập 14(9)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
21 200 9/2017 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1

Nguyen Bich Huy,

Bui The Quan


Existence results for a class of logistic systems (Read the full text article)

Sự tồn tại nghiệm của một lớp hệ phương trình logistic

5-14
2 Nguyen Tien Dung, Nguyen Anh Tra

A numerical scheme for solutions of stochastic advection-diffusion equations (Read the full text article)

Một xấp xỉ nghiệm của phương trình khuếch tán bình lưu ngẫu nhiên

15-23
3

Bui Van Thinh,

Tran Anh Tuan,

Ngo Quoc Viet,

Pham The Bao

Content based video retrieval system using principal object analysis (Read the full text article)

Hệ thống truy vấn video dựa trên nội dung sử dụng phân tích thành phần chính

24-33
4 Dinh Thi Hanh

All-order calculations of the energy levels
of heavy elements Indium (In) and Tin (Sn) (Read the full text article)

Tính toán trong gần đúng tất cả các bậc nguyên tố nặng Indi (In) và Thiếc (Sn)

34-42
5

Le Dai Nam,

Hoang Do Ngoc Tram

Binding energy of exciton in monolayer semiconductor WS2 with Yukawa-like screening potential (Read the full text article)

Năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp WS2 với thế màn chắn dạng tựa Yukawa

43-50
6

Ho Thi Tuyet Ngan,

Hoang Duc Tam

A study on determination of mass attenuation coefficient, effective atomic number and electron density of some materials using Monte Carlo method (Read the full text article)

Nghiên cứu xác định hệ số suy giảm khối, nguyên tử số hiệu dụng và mật độ electron của một số loại vật liệu bằng phương pháp Monte Carlo

51-58
7

Nguyen An Son,

Le Viet Huy,

Pham Ngoc Son,

Ho Huu Thang

Application of the collective model to determine some vibrational bands of 140La nucleus (Read the full text article)

Ứng dụng mẫu hạt nhân suy rộng trong việc xác định một số phổ dao động của hạt nhân
140La

59-66
8

Pham Nguyen Thanh Vinh,

Nguyen Phuc

Correction of parameters used for empirical formula describing the ionization rate in over-the-barrier regime (Read the full text article)

Hiệu chỉnh các tham số được sử dụng trong công thức bán thực nghiệm  mô tả tốc độ ion hóa trong vùng vượt rào

67-75
9

Duong Quoc Hoan,

Nguyen Thi Hanh,
Truong Minh Luong,

Hoang Thi Nhu Quynh,

Nguyen Hien

Preparation of some new schiff bases from 5-nitrovanillin

(Read the full text article)

Tổng hợp của một số bazơ ship mới từ 5-nitrovanillin

76-84
10

Nguyen Hien,

Duong Quoc Hoan

Synthesis of some mono and dialkynyl derivatives containing thieno[3,2-b]thiophene ring via Sonogashira alkynylation reaction (Read the full text article)

Tổng hợp một vài dẫn xuất monoankinyl và điankinyl có chứa vòng thieno[3,2-b]thiophen  bằng phản ứng ghép chéo Sonogashira

85-93
11

Nguyen Tran Ha

Duong Ba Vu

Organic photo-catalyst for controlled synthesis of poly(methyl methacrylate) using spirooxazine initiator (Read the full text article)

Xúc tác hữu cơ cho quá trình polymer hóa poly(methyl methacrylate) sử dụng chất khơi mào spirooxazine

94-104
12

Bui Thi Thao Nguyen,

Nguyen Thanh Loc

Comparative performances of Ni-SiC composite coatings deposited by conventional and brush electroplating (Read the full text article)

So sánh tính chất của màng composite Ni-Sic được mạ bằng phương pháp mạ bể dung dịch và phương pháp mạ xoa

105-113
13 Le Hung Anh

Researching the simple solution of composting for the minimization of fecal coliform in sludge dredged from Hoan Kiem Lake in Hanoi - Vietnam (Read the full text article)

Nghiên cứu phương pháp đơn giản ủ sinh học hiếu khí nhằm giảm thiểu fecal coliform trong bùn thải nạo vét từ Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội

114-121
14

Phung Thi Thu Huong,

Tran Hong Diem,

Nguyen Luong Hieu Hoa,

Vo Thanh Sang,

Le Van Minh,

Nguyen Hoang Dung

Functional interaction between Mus81-Mms4 and Rad52 in Saccharomyces cerevisiae (Read the full text article)

Tương tác chức năng giữa phức hợp Mus81-Mms4 và Rad52 ở Saccharomyces cerevisiae

122-133
15

Bui Thi Kim Ly,

Hoang Thanh Chi

The potential effects of green tea (-)-epigallocatechin-3-gallate on overcoming imatinib-resistance in chronic myeloid leukemia bearing BCR-ABL (Read the full text article)

Tiềm năng điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ mang tổ hợp gen BCR-ABL
kháng Imatinib của tinh chất trà xanh Epigallocatechin-3-gallate

134-142
16

Le Quynh Loan,

Nguyen Luong Hieu Hoa,
Tran Thi My Ngoc,

Duong Thi Phung Cac,

Nguyen Hoang Dung

Isolation of calcite precipitation bacteria to improve the strength of concrete (Read the full text article)

Phân lập vi khuẩn có khả năng tạo kết tủa Calcite hướng đến mục đích tăng độ bền của bê tông

143-151
17

Nguyen Luong Hieu Hoa,

Le Quynh Loan,

Vo Thanh Sang,

Le Van Minh,

Le Viet Dung,

Phung Thi Thu Huong, Pham Van Duong,

Nguyen Hoang Dung

Production and characterization of sophorolipids by Candida bombicola using catfish fat (Read the full text article)

Thu nhận và khảo sát đặc tính của sophorolipids từ quá trình lên men Candida bombicola từ mỡ cá tra

152-159
18

Le Hung Anh, Nguyen Hoang My,

Mai Quan Thai,

Tran Xuan Ngoc Anh,

Au Thi Hanh,
Phan Thi Phuong Trang

Isolation and selection of fungal species from
the compost with the cellulolytic activity and resistance topathogenic Phythium and Phytophthora capsici fungi on the pepper plants (Read the full text article)

Phân lập, tuyển chọn các chủng nấm mốc từ phân compost có khả năng phân giải cellulose cao và hạn chế bệnh nấm Phythium, Phytophthora capsici trên cây tiêu

160-169
19 Tran Thi Ngoc Diep, Nguyen Thuy Huong

Isolation, selection of Lactobacillus strains with probiotic and antioxidant activities (Read the full text article)

Phân lập, tuyển chọn chủng Lactobacillus có hoạt tính probiotic và khả năng kháng oxi hóa

170-178
20 Le Anh Vu, Duong Quang Hoa, Nguyen Thi Mong Tuyen, Nguyen Cam Tu

Indecomposable md4-subalgebras of gl (3, 0) (Read the full text article)

Các MD4-đại số con bất khả phân của gl (3, 0)

179-186
21 Tran Van Thuong, Nguyen Huy Thach

Assessing the impact of climate change and sea level rise on shrimp farming in Can Gio district, Ho Chi Minh City (Read the full text article)

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nghề nuôi tôm huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

187-200