280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 10/2017 - Tập 14, Số 10/2017 - KHGD PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 07:24

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 14,

Số 10 (2017)


Khoa học Giáo dục

Education Science
18
200 10/2017 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Do Hong Thu Minh, Hoang Khanh Linh, Nguyen Thi Anh Khanh, Nguyen Thi Thanh Nhon,
Tran Le Ngoc Anh, Nguyen Minh Quang,
Hans-Jürgen Becker

Sensual accesses to Chemistry (Part 1) (Read the full text article)

Tiếp cận Hóa học qua giác quan (Phần 1)

5-14
2 Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Minh Yến

Nghiên cứu việc dạy học hệ đếm thập phân ở tiểu học: Một đóng góp của mô hình tổ chức toán học tham chiếu (Xem toàn văn)

Study of the teaching of decimal numeration in elementary school: A contribution of the mathematical model of reference

15-27
3 Lê Thái Bảo Thiên Trung, Lê Thị Bích Siêng

Bảng biến thiên của hàm số trong bối cảnh đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan (Xem toàn văn)

Table of variable of function in the context of multiple choice tests

28-38
4 Nguyễn Thị Nga, Trương Thị Oanh

Tự luận và trắc nghiệm: Sự biến đổi của các kiểu nhiệm vụ liên quan đến khái niệm tích phân (Xem toàn văn)

Test with redaction and multiple-choice questions: Variables of the types of tasks related to the concept of integration

39-50
5 Huỳnh Trọng Dương

Áp dụng phương pháp tìm cực trị của hàm số một biến số để tìm đại lượng max, min trong bài toán vật lí với sự hỗ trợ của phần mềm Mathematica (Xem toàn văn)

Applying the method of finding function’s extreme values to find maximum and minimum quantities in physics problems with the support of the software Mathematica

51-62
6 Trần Thị Hương, Cao Xuân Hùng

Hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá học sinh của giáo viên các trường tiểu học Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Enhancing the student evaluation ability for elementary school teachers in District 3, Ho Chi Minh City

63-71
7 Nguyễn Kim Dung, Phạm Thị Hương

Đánh giá xu thế phát triển của các trường đại học ngoài công lập ở TP Hồ Chí Minh qua phân tích sứ mạng và tầm nhìn của các trường (Xem toàn văn)

Trends of development of private universities in Ho Chi Minh City via analysis of mission and vision statements

72-84
8 Nguyễn Trần Vĩnh Linh

Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ (Xem toàn văn)

Assessment of educational managers and teachers on principals’ management of vocational guidance activities at secondary high schools in some Southeastern provinces

73-84
9 Dương Thị Hồng Hiếu

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng dạy học dựa trên dự án trong dạy học Ngữ văn (Xem toàn văn)

Solutions to improve the effectiveness of applying project-based learning in teaching Language and Literature

85-96
10 Phan Thị Lệ Hoa

Quá trình tri nhận trong việc tự kiểm tra lại bài luận tiếng Anh học thuật (Xem toàn văn)

Cognitive processes in self-revising English academic essays

97-108
11 Phạm Thị Lệ Hằng

Lựa chọn các bài tập phát triển sức bật cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Selection of exercises developing effort enabled for male students intensive volleyball faculty of Physical Education Ho Chi Minh City University of Education

117-129
12 Nguyễn Thị Gấm, Lê Vũ Kiều Hoa

Thực trạng việc tự học các môn lí thuyết chuyên ngành của sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of Physical Education students’ self-study of specialized theoretical subjects in Ho Chi Minh City University of Education

130-140
13 Hà Quang Tiến, Phạm Thị Lệ Hằng

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (Xem toàn văn)

Solutions to improving extracurricular physical activities for non-physical-major students at Thai Nguyen University of Education – Thai Nguyen University

141-152
14 Nguyễn Anh Đài

Quản lí sinh viên nội trú tại kí túc xá Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay (Xem toàn văn)

Managing boarding studentsat the dormitory of Ho Chi Minh City University of Education in the current context

153-162
15 Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Mô hình Rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội của học sinh trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Rubric model for assessing argumentative text writing competency of high school students through social argumentative essay

163-172
16 Nguyễn Phước Bảo Khôi

Sử dụng hệ thống văn bản trong dạy học đọc hiểu truyền thuyết (Xem toàn văn)

Using texts in teaching legends reading comprehension

173-178
17 Huỳnh Văn Sơn

Nghiên cứu về hành vi tự hủy hoại bản thân – hướng nghiên cứu cần quan tâm ở học đường (Xem toàn văn)

Studying the self-destructive behavior – A research direction that needs more concerns in schools

179-190
18 Dang Thi Uyen Phuong

Learning organization (Read the full text article)

Tổ chức học tập

191-200
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu