Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (07-11-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 06-11-2017

Do các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tháng 11 Trường thường xuyên tổ chức thi ngoại ngữ, do đó các đơn mượn phòng ở cơ sở An Dương Vương sẽ phải đợi xử lý rất lâu và có thể không có phòng, các đơn vị chủ động sắp xếp địa điểm tổ chức cho phù hợp;

Xem kết quả hoàn thành việc đăng ký 2 bước tại đây

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 7, 11/11/2017,

tiết 2 -6

1

120

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

LLQ.D.305

Chủ nhật, 12/11/2017, tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

Vật lý

B.115

Chủ nhật, 19/11/2017, tiết 1 - 5

1

180

Micro, máy chiếu

Tiếng Pháp

Giảng đường A - LVS

Thứ 2, 20/11/2017,

17g00 - 21g00

1

180

Micro, máy chiếu

Tiếng Pháp

Giảng đường A - LVS

Thứ Bảy, 11/11/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Hoá học

B208

Chuyên Mục