280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Tọa đàm "Kinh nghiệm viết và công bố bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục" PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 10:04

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học "Kinh nghiệm viết và công bố bài báo đăng trên tạp chí Khoa học quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục" do GS. TS. Đỗ Hương Trà – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày. Tọa đàm được tổ chức nhằm giúp cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học của Trường có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia về công bố quốc tế, đặc biệt là các công bố khoa học thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục.

Buổi tọa đàm khoa học bao gồm các chủ đề sau:

Chủ đề 1. Thách thức trong khi thực hiện quy trình viết bài báo quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục.

Chủ đề 2. Một số kỹ thuật khi thực hiện bài báo quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục.


 



bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu