280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
THÔNG BÁO V/v nhận đơn xét vào ở Ký túc xá PDF. In Email
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 13:29

Hiện nay, Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có một vài chỗ trống, sinh viên có nhu cầu nộp đơn về Phòng CTCT&HSSV:

Số lượng: 05 nam, 20 nữ;

Hồ sơ bao gồm: đơn xin vào ký túc xá (mẫu đơn có trong sổ tay sinh viên), giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có);

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16.01 đến ngày 08.02.2018;

Địa điểm nhận hồ sơ: phòng CTCT&HSSV (A109);

Kết quả sẽ được Phòng CTCT&HSSV thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường (http://www.hcmup.edu.vn/) sau ngày 09.02.2018.

Ngày làm thủ tục vào nội trú: Từ ngày 26.02 đến ngày 3.3.2018

PHÒNG CTCT&HSSV

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu