280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
HỘI THẢO THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TEIDI NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 15:02

Ngày 01.02.2018, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức Hội thảo Tham vấn các bên liên quan để lấy ý kiến đóng góp cho báo cáo tự đánh giá theo TEIDI năm 2017. Đến tham dự Hội thảo, Ban tố chức hân hạnh được đón tiếp đại diện Ban quản lý ETEP Trung ương, các chuyên gia tư vấn, đại diện Ngân hàng Thế giới (Nhà tài trợ cho Dự án), đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông, tiểu học trên địa bàn TP.HCM và đông đảo cán bộ quản lí, chuyên viên của các đơn vị, sinh viên trong Trường.

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà tư vấn, nhà quản lí giáo dục, nhà tuyển dụng, học viên và sinh viên của Nhà trường, về các mặt được và chưa được trong hoạt động của Nhà trường, từ đó khắc phục những mặc hạn chế nhằm hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá của Trường trước khi được tổ chức thẩm định độc lập bởi Ban quản lí ETEP.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu