280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 08:57

Ngày 30/01/2018, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Tham dự học tập gồm các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ, cán bộ công đoàn các bộ phận, cán bộ Đoàn Hội,

Các nội dung được báo cáo viên Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Công tác sinh viên – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gồm:

Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Sau khi học tập, các chi bộ tiếp tục triển khai Nghị quyết cho đơn vị và đảng viên viết thu hoạch gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Trong buổi học tập quán triệt Nghị quyết, bộ phận Tuyên giáo của Đảng uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 chủ đề: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” với 03 nội dung cơ bản:

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Đẩy mạnh và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đầu giờ buổi học tập, Đảng bộ dành thời gian để vinh danh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên:

  1. Đồng chí Võ Văn Nam
  2. Đồng chí Huỳnh Công Ba
  3. Đồng chí Đoàn Thị Thu Vân
  4. Đồng chí Tô Lan Hương

Những hình ảnh Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu