280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 08:23

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thực hiện.

Đoàn có 09 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm cố vấn và PGS.TS. Trần Thị Hà – Thư kí Văn phòng Hội đồng chức danh Nhà nước làm Trưởng đoàn.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Trong các ngày làm việc, Đoàn tập trung vào việc nghiên cứu hồ sơ, minh chứng; phỏng vấn: nhóm cựu người học Sau đại học, trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ; nhóm cựu sinh viên Đại học chính quy, VLVH, liên thông, VB2; Nhóm nhà tuyển dụng; nhóm giảng viên; nhóm lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện, bộ môn trực thuộc; nhóm nghiên cứu sinh, nhóm học viên cao học; nhóm cán bộ các đoàn thể; nhóm sinh viên Đại học hệ chính quy, VLVH, liên thông, VB 2; nhóm chuyên viên, kĩ thuật và giáo vụ các khoa; Lãnh đạo Trường và thành viên Hội đồng tự đánh giá của Trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Ngoài ra, Đoàn còn đi thăm cơ sở Y tế, các cơ sở của Trường; thăm phòng học, giảng đường, phòng máy tính... Sau đó, bế mạc, kí kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng , Phụ trách Trường phát biểu, giới thiệu về Trường

 

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm

Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu